แปลเพลง Break Up Song – Little Mix (Thaisub เนื้อเพลง ความหมาย ซับไทย)

แปลเพลง Break Up Song – Little Mix เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Break Up Song – Little Mix Thaisub

แปลเพลง Break Up Song - Little Mix
Artist: Little Mix
Song: Break Up Song

แปลเพลง ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/ukJ9o5II1HY

แปลเพลง Break Up Song – Little Mix ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/แปลเพลง/แปลเพลง-break-up-song-little-mix/

Youtube Official : https://youtu.be/Zte1KtYNx6Y

เนื้อเพลง Break Up Song – Little Mix

This is not a second chance, no, no, baby
This is not a new romance, not tonight (uh, uh, uh)
This is for all the nights I cried for you, baby
Hoping you could be the one that could love me right
I’ll be good all by myself
Yeah, I’ll find a way to dance without you
In the middle of the crowd
I’ll forget all of the pain inside
Oh
So tonight I’ll sing another
Another break-up song
So turn it up, let it play on, and on, and on, and on
For all the times they screwed us over
Let it play on, and on, and on
Just another break-up song
Ain’t no more tears (oh)
Ain’t gonna cry (oh)
Boy, I’ll do anything to get you off my mind
I’m gonna dance (oh)
Under the lights (oh)
Boy, I’ll do anything to get you off my mind
I ain’t even gonna call ya, no, baby
The best thing I ever did was to let you go (uh, uh, uh)
Did you think you were the only one who could save me?
I ain’t gonna take you back like I did before, no
‘Cause I’ll be good all by myself
Yeah, I’ll find a way to dance without you (dance without you)
In the middle of the crowd
I’ll forget all of the pain inside
Oh
So tonight I’ll sing another
Another break-up song (break-up song)
So turn it up, let it play on, and on, and on, and on (on and on)
For all the times they screwed us over
Let it play on, and on, and on
Just another break-up song
Ain’t no more tears (oh)
Ain’t gonna cry (oh)
Boy, I’ll do anything to get you off my mind
I’m gonna dance (oh) (I’m gonna dance)
Under the lights (oh) (under the lights)
Boy, I’ll do anything to get you off my mind
I don’t wanna turn back time
‘Cause what’s another lonely night?
I know under these lights
I’m good without you (I’m good, I’m good, I’m good)
For all those tears that I cried
I sing it louder tonight
Let it play on, and on, and
On and on, and on
So tonight I’ll sing another
Another break-up song
So turn it up, let it play on, and on, and on, and on
For all the times they screwed us over
Let it play on, and on, and on
Just another break-up song
I don’t wanna turn back time
‘Cause what’s another lonely night?
I know under these lights I’m good without you
For all those tears that I cried
I sing it louder tonight
Let it play on, and on, and on
Just another break-up song

กลับหน้ารวมเพลง –