แปลเพลง Break My Heart – JC Stewart (Thaisub)

แปลเพลง Break My Heart – JC Stewart เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Break My Heart – JC Stewart Thaisub

แปลเพลง Break My Heart - JC Stewart

Artist: JC Stewart
Song: Break My Heart

แปลเพลง Break My Heart – JC Stewart ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/jiGQoBMAIaQ

แปลเพลง Break My Heart – JC Stewart ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=156664

Youtube Official : https://youtu.be/MfnSUib2RyI

เนื้อเพลง Break My Heart – JC Stewart
Oh, loving you, it kills my courage
Oh, loving you, it takes my pride, yeah
Oh, wish I knew a way to cut this
And make it the last time for the last time’Cause you’ve ruined the city for me, it only took one night
Hey yeah, I keep coming back and you know the reason why
You’ve ruined the city for me, so if you’re gonna do it, do it right, yeah

If you’re gonna break my heart, then do it right
Don’t you leave me hanging on like the last time
Break my heart, then do it right
Oh, it’s gonna burn without you
Oh, without you
Without you
Whoa, without you

Crack my head upon the pavement
Oh, always still come back for more, yeah
You gotta leave my heart vacant
Just paint the sign upon the door

‘Cause you’ve ruined the city for me, it only took one night
Hey yeah, I keep coming back and you know the reason why
You’ve ruined the city for me, so if you’re gonna do it, do it right
Oh

If you’re gonna break my heart, then do it right
Don’t you leave me hanging on like the last time
Break my heart, then do it right
Oh, it’s gonna burn without you
Oh, without you
Yeah, without you
Whoa, without you

And oh, you’re so cold, cold-blooded
When you got a hold, there’s no one could stop it
Oh, you’re so cold, cold-blooded
When you got a hold, there’s no one could stop it

If you’re gonna break my heart, then do it right
Don’t you leave me hanging on like the last time
Break my heart, then do it right
Oh, it’s gonna burn without you
Oh, without you
Yeah, without you
Whoa, without you

 

กลับหน้ารวมเพลง –