แปลเพลง Blueming – IU (Thaisub เนื้อเพลง ความหมาย ซับไทย)

แปลเพลง Blueming – IU เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Blueming – IU Thaisub

แปลเพลง Blueming - IU

Artist: IU
Song: Blueming

แปลเพลง ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/34xyHNASHtU

แปลเพลง Blueming – IU ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=128270

Youtube Official : https://youtu.be/D1PvIWdJ8xo

เนื้อเพลง Blueming – IU

‘뭐해?’라는 두 글자에
‘네가 보고 싶어’ 나의 속마음을 담아 우
이모티콘 하나하나 속에
달라지는 내 미묘한 심리를 알까 우
아니 바쁘지 않아 nothing no no
잠들어 있지 않아 insomnia-nia-nia
지금 다른 사람과 함께이지 않아
응, 나도 너를 생각 중
우리의 네모 칸은 bloom
엄지손가락으로 장미꽃을 피워
향기에 취할 것 같아 우
오직 둘만의 비밀의 정원
I feel bloom, I feel bloom, I feel bloom
너에게 한 송이를 더 보내
밤샘 작업으로 업데이트
흥미로운 이 작품의 지은이 that’s me 우
어쩜 이 관계의 클라이맥스
2막으로 넘어가기엔 지금이 good timing 우
같은 맘인 걸 알아 realize-la-lize
말을 고르지 말아 just reply-la-la-ly
조금 장난스러운 나의 은유에
네 해석이 궁금해
우리의 색은 gray and blue
엄지손가락으로 말풍선을 띄워
금세 터질 것 같아 우
호흡이 가빠져 어지러워
I feel blue, I feel blue, I feel blue
너에게 가득히 채워
띄어쓰기없이 보낼게 사랑인 것 같애
백만송이 장미꽃을, 나랑 피워볼래?
꽃잎의 색은 우리 마음 가는 대로 칠해
시들 때도 예쁘게
우리의 네모 칸은 bloom
엄지손가락으로 장미꽃을 피워
향기에 취할 것 같아 우
오직 둘만의 비밀의 정원
I feel bloom, I feel bloom, I feel bloom
너에게 한 송이를 더 보내

กลับหน้ารวมเพลง –