แปลเพลง Blue Skies – Lenka (Thaisub)

แปลเพลง Blue Skies – Lenka เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Blue Skies – Lenka Thaisub

แปลเพลง Blue Skies - Lenka

Artist: Lenka
Song: Blue Skies

แปลเพลง Blue Skies – Lenka ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/TxTiuHOh9zc

แปลเพลง Blue Skies – Lenka ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=46923

Youtube Official : https://youtu.be/ztO3Rjqxcho

เนื้อเพลง Blue Skies – Lenka
We’ve been waiting
Anticipating change coming our way
You’re my baby
Two the bad nights, two the brighter days
I know that something good is waiting just around the corners
There’s a new day dawning
There’s a new life for us
Got to keep or holding or for just a little long, I know
That it’s gonna be blue skies
For you and I
We’ll step out of the shadows
And walk into the light
Yeah, it’s gonna be blue skies
For you and I
But my heart beats slow as the storm comes or up righ
And the clouds roll by
I can feel it
It’s coming fast and fierce and wild
I can see it
Everytime I look into those eyes
Tell me is it really gonna storm again
Will the sky turn dark, will the rain begin?
I wanna be with you wherever
Lightering strikes, cause I know
That it’s gonna be blue skies
For you and I
We’ll step out of the shadows
And walk into the light
Yeah, it’s gonna be blue skies
For you and I
But my heart beats slow as the storm comes or up righ
And the clouds roll by
And the clouds roll by
I can’t stand rain for one more day
I know we can make it go away
Can you fell it?
Like a fever, burning till it breaks
Blue skies
For you and I
We’ll step out of the shadows
And walk into the light
Yeah, it’s gonna be blue skies
For you and I
But my heart beats slow as the storm comes or up righ
And the clouds roll by
Blue skies, Blue skies
(And the clouds roll by)
Blue skies, Blue skies
(And the clouds roll)
Blue skies, Blue skies
(And the clouds roll by)
Blue skies, Blue skies
(And the clouds roll by)

กลับหน้ารวมเพลง –