แปลเพลง Bible Verses – Blake Shelton (Thaisub)

แปลเพลง Bible Verses – Blake Shelton เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Bible Verses – Blake Shelton Thaisub

แปลเพลง Bible Verses - Blake Shelton

Artist: Blake Shelton
Song: Bible Verses

แปลเพลง Bible Verses – Blake Shelton ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/HURaPJNL6wA

แปลเพลง Bible Verses – Blake Shelton ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158896

Youtube Official : https://youtu.be/mkTFEM-FHyU

เนื้อเพลง Bible Verses – Blake Shelton
[Verse 1]
I never worn a halo
Don’t suppose I ever will
As far as saving me goes
It’s a battle up a hill
But I keep climbin’, tryin’, fightin’
Got a King James in the dresser
And I take it out sometimes
But Lord knows, I ain’t measured
Up to what’s inside
And they say, “But that’s okay”
But I keep praying for the day

[Chorus]
That I can open up that good book
And Heaven don’t look
Like it’s out of reach
When it feels like those apostles
Are giving me the gospel
And not the third degree
I just wanted to read
Like Bible verses
And not the Biblе versus me

[Verse 2]
I woke up in last night’s clothеs
And it’s whisky on my lips
If God’s looking down, I know
He’s really looking down on this
But I have faith that I can change
I keep praying for the day

[Chorus]
That I can open up that good book
And Heaven don’t look
Like it’s out of reach
When it feels like those apostles
Are giving me the gospel
And not the third degree
I just wanted to read
Like Bible verses
And not the Bible versus me

[Bridge]
I’m just tryin’ to give myself a little grace
‘Til those words and me get on the same page

[Chorus]
And I can open up that good book
And Heaven don’t look
Like it’s out of reach
When it feels like those apostles
Are giving me the gospel
And not the third degree
I just wanted to read
Like Bible verses
And not the Bible versus me

 

กลับหน้ารวมเพลง –