แปลเพลง Better Man – Westlife (Thaisub)

แปลเพลง Better Man – Westlife เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Better Man – Westlife Thaisub

แปลเพลง Better Man - Westlife

Artist: Westlife
Song: Better Man

แปลเพลง Better Man – Westlife ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/CVGuSzAhRWQ

แปลเพลง Better Man – Westlife ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=117781

Youtube Official : https://youtu.be/ZEQOE1oZQ-4

เนื้อเพลง Better Man – Westlife
You and I had something special, baby
Something that you only see on movie screens, I know
Lately, I’ve been missing you like crazy
Oh, why, why’d you let me in just to let me go?
Most guys will get high when feeling low
But I don’t think that that’s the way to go
Sometimes I’ll be sitting on my own
Thinking ’bout life, thinking ’bout you and me
How do you lose the one you love?
After giving it all, you gave it up
Maybe my love wasn’t enough
You think you know, but you never can
How do you lose your only plan?
Well darling, just give me one more chance
And I’ll give you everything I have
I’ll try to be a better man
I felt things when we were naked
I saw an angel, but they’ve hidden their wings, I know
Everyone’s got that special baby
Oh, I, now I only see you in my dreams
Most guys will get high when feeling low
But I don’t think that that’s the way to go
Sometimes I’ll be sitting on my own
Thinking ’bout life, thinking ’bout you and me
How do you lose the one you love?
After giving it all, you gave it up
Maybe my love wasn’t enough
You think you know, but you never can
How do you lose your only plan?
Well darling, just give me one more chance
And I’ll give you everything I have
I’ll try to be a better man
I’ve been up and I’ve been down
Think that’s just what love’s about
You took the words right out my mouth
If you feel it, say it now
It’s been a while but I’ve figured it out
But it ain’t just what love’s about?
You took the words right out my mouth
But if you feel it, say it now
How do you lose the one you love? (how do you lose?)
After giving it all, you gave it up
And maybe my love wasn’t enough
You think you know, but you never can
And how do you lose your only plan?
Well darling, just give me one more chance
And I’ll give you everything I have
I’ll try to be a better man

 

กลับหน้ารวมเพลง –