แปลเพลง Beautiful Sunday – M.O.N.T (Thaisub)

แปลเพลง Beautiful Sunday – M.O.N.T เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Beautiful Sunday – M.O.N.T Thaisub

แปลเพลง Beautiful Sunday - M.O.N.T

Artist: M.O.N.T
Song: Beautiful Sunday

แปลเพลง Beautiful Sunday – M.O.N.T ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/xCpkR2cz5Ms

แปลเพลง Beautiful Sunday – M.O.N.T ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=157629

Youtube Official : https://youtu.be/DVWZCj4-qK4

เนื้อเพลง Beautiful Sunday – M.O.N.T
wait what happend to me
대가 없이 저 아침이 (for free)
햇살로 나를 반기네
즐감 말 바꾸기 전에
oh yesterday make me feel
so low but 용서할게
탁자 위에 오렌지군이 날 달래줬거든
sunshine이 주는 flash에
자연스레 트라이앵글 포즈 (김치)
신발에 냄샌퀘퀘 근데 왜
오늘따라 달라 like a brandnew
swing let’s swing on this miracle
꿈꿔왔던 모든 것이 여기 가까이
beautiful sunday
like a beautilful sunny
my life is gon shine up
like a beautiful sunday
sunday
적적한 시간들조차
나를 들뜨게 해
억지로 업 시켜줄 playlist도
필요 없는 지금
flat 함은 no more just 음
let me feel some high
like i’m in the air
but drink보단 um sweet coffee
(wee) 만으로 난 충분
박자는 패스해 신나는 바디랭귀지
새하얀 캔버스에 chill 하게
뽐내볼게 마치 bob ross
swing let’s swing on this miracle
꿈꿔왔던 모든 것이 여기 가까이
beautiful sunday
like a beautilful sunny
my life is gon shine up
like a beautiful sunday
sunday
just beautiful sunday
like a beautilful sunny
my life is gon shine up
like a beautiful sunday
sunday

 

กลับหน้ารวมเพลง –