แปลเพลง Beautiful Scars – Maximillian (Thaisub)

แปลเพลง Beautiful Scars – Maximillian เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Beautiful Scars – Maximillian Thaisub

แปลเพลง Beautiful Scars - Maximillian

Artist: Maximillian
Song: Beautiful Scars

แปลเพลง Beautiful Scars – Maximillian ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/XbdTYApARWw

แปลเพลง Beautiful Scars – Maximillian ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=156583

Youtube Official : https://youtu.be/OUFuaMj6z-w

เนื้อเพลง Beautiful Scars – Maximillian
Broken all the pieces I’ve been shaping lately
Focused on the things that didn’t make no sense
Guess that growing up was never meant to be easy
Yeah, I got used to doing everything sideways
Didn’t really care about how anyone felt
Hiding my emotions down in different ashtrays

Oh, but what is lost ain’t gone
No, you can’t just let go
‘Cause it’s a part of you that will make you strong
Embrace your flaws

I’m not gonna fight back what I’ve become
Yeah, I’ve got bruises where I came from
But I wouldn’t change if I could restart
I ain’t gonna hide these beautiful scars
I’ve been going way too hard on myself
Guess that it’s the reason I’ve been feeling like hell
But I wouldn’t change if I could restart
I ain’t gonna hide these beautiful scars

I went down a road that only got me nowhere
I’ve seen every corner, every inch of this place
Being all alone it really got me thinking, maybe overthinking

That what is lost ain’t gone
No, you can’t just let go
‘Cause it’s a part of you that will make you strong
Embrace your flaws

I’m not gonna fight back what I’ve become
Yeah, I’ve got bruises where I came from
But I wouldn’t change if I could restart
I ain’t gonna hide these beautiful scars
I’ve been going way too hard on myself
Guess that it’s the reason I’ve been feeling like hell
But I wouldn’t change if I could restart
I ain’t gonna hide these beautiful scars

Hide these beautiful scars
Hide these beautiful scars

I’m not gonna fight back what I’ve become
Yeah, I’ve got bruises where I came from
But I wouldn’t change if I could restart
I ain’t gonna hide these beautiful scars
I’ve been going way too hard on myself
Guess that it’s the reason I’ve been feeling like hell
But I wouldn’t change if I could restart
I ain’t gonna hide these beautiful scars

Hide these
I ain’t gonna hide these
Hide these
Hide these beautiful scars
No

 

กลับหน้ารวมเพลง –