แปลเพลง Beautiful People – Ed Sheeran feat.Khalid (Thaisub)

แปลเพลง Beautiful People – Ed Sheeran feat.Khalid เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Beautiful People – Ed Sheeran feat.Khalid Thaisub

แปลเพลง Beautiful People - Ed Sheeran

Artist: Ed Sheeran feat.Khalid
Song: Beautiful People

แปลเพลง Beautiful People – Ed Sheeran feat.Khalid ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/J_9T8qLTN9A

แปลเพลง Beautiful People – Ed Sheeran feat.Khalid ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=120622

Youtube Official : https://youtu.be/74yb9E3WY1I

เนื้อเพลง Beautiful People – Ed Sheeran feat.Khalid
We are, we are, we are
L.A. on a Saturday night in the summer
Sundown and they all come out
Lamborginis and their rented Hummers
The party’s on, so they’re headin’ downtown
Everybody’s lookin’ for a come up
And they wanna know what you’re about
Me in the middle with the one I’m lovin’
We’re just tryna figure everything out
We don’t fit in well
‘Cause we are just ourselves
I could use some help
Gettin’ out of this conversation, yeah
You look stunning, dear
So don’t ask that question here
This is my only fear, that we become (hey)
Beautiful people
Drop top, designer clothes
Front row at fashion shows
“What d’you do?” and “Who d’you know?”
Inside the world of beautiful people
Champagne and rolled-up notes
Prenups and broken homes
Surrounded, but still alone
Let’s leave the party
That’s not who we are
(We are, we are, we are)
We are not beautiful
Yeah, that’s not who we are
(We are, we are, we are)
We are not beautiful (beautiful)
L.A. (mmm) drove for hours last night
And we made it nowhere (nowhere, nowhere)
I see stars in your eyes
When we’re halfway there (all night)
I’m not fazed by all them lights
And flashin’ cameras
‘Cause with my arms around you
There’s no need to care
We don’t fit in well
We are just ourselves
I could use some help
Gettin’ out of this conversation, yeah
You look stunning, dear (ah)
So don’t ask that question here
This is my only fear
That we become (hey)
Beautiful people
Drop top, designer clothes
Front row at fashion shows
“What d’you do?” and “Who d’you know?”
Inside the world of beautiful people
Champagne and rolled-up notes
Prenups and broken homes
Surrounded, but still alone
Let’s leave the party
That’s not who we are
(We are, we are, we are)
We are not beautiful, yeah
Yeah, that’s not who we are
We are not beautiful (beautiful)
We are, we are, we are
We are not beautiful

 

กลับหน้ารวมเพลง –