แปลเพลง Bad Habits – CRAVITY (Thaisub)

แปลเพลง Bad Habits – CRAVITY เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Bad Habits – CRAVITY Thaisub

แปลเพลง Bad Habits - CRAVITY

Artist: CRAVITY
Song: Bad Habits

แปลเพลง Bad Habits – CRAVITY ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/oAUaXWuF3Zw

แปลเพลง Bad Habits – CRAVITY ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158107

Youtube Official : https://youtu.be/Tc-VcFapNCg

เนื้อเพลง Bad Habits – CRAVITY
Ya! Ya yeah yeah yeah
When I rebel, no fall back
이게 우리만의 방식
좀 위험해 drop out, I’m a savage
정해진 틀을 깨버리는 게 habits
We the baddest
Oh yeah yeah yeah
손 안에 쥔 불씨 yeah yeah yeah
한 순간에 번질 yeah yeah yeah
어둠 안에서 더 선명해진 red light
오해는 하지마 달라지는 나를 봐
Look at, look at, look at, look at me bomb
턱 끝까지 차오른 질문의 대답 umm
흔들리지 않지 그냥 두 귀를 막 umm
바래 왔던 (let’s roll)
멈출 수가 없어 숨막히는 다음 stage
‘Cause I know, ’cause I know
조금 더 자극해봐 날 무너진 이성이
고장이 나버려 고칠 수가 없게
좀 더 거친 길을 가는 거야
도대체 나다운 게 뭐야
When I rebel, no fall back
이게 우리만의 방식
좀 위험해 drop out, I’m a savage
정해진 틀을 깨버리는 게 habits
We the baddest
When I rebel, no fall back
이게 우리만의 방식
좀 위험해 drop out, I’m a savage
이제 너도 곧 알게 될 거야 habits
We the baddest
Oh yeah yeah yeah
진짜만을 말해 yeah yeah yeah
정적을 깨워내 yeah yeah yeah
결국엔 또 넘어 버릴 테니 red line
모두 다 zip it up, zip in it up
한번 더 불을 지펴
거기까지 더 loose 한 건 break a rule
좀 easy 하게 가보자고 자유로운 걸 이미
따라와봐 더 우린 roll the dice
어디로 튈지 몰라 high up
It pump up, pump up
멈출 수가 없어 시작된 걸 다음 stage
‘Cause I know, ’cause I know
조금 더 자극해봐 날 무너진 이성이
고장이 나버려 고칠 수가 없게
좀 더 거친 길을 가는 거야
이게 바로 나 다운 거야
When I rebel, no fall back
이게 우리만의 방식
좀 위험해 drop out, I’m a savage
정해진 틀을 깨버리는 게 habits
We the baddest
When I rebel, no fall back
이게 우리만의 방식
좀 위험해 drop out, I’m a savage
이제 너도 곧 알게 될 거야 habits
We the baddest
Oh yeah yeah
뜨거워질 순간 let it blow (yeah yeah)
시간 없어 날 따라서 flow (oh yeah yeah)
Keep going 계속 가는 거야
Get outta my way 자유로워지는 감각
Oh yeah yeah
뜨거워질 순간 let it blow (yeah yeah)
시간 없어 날 따라서 flow (oh yeah yeah)
Keep going 계속 가는 거야
Get outta my way 자유로워지는 순간
이제 모두 외쳐 say my name
끝나지 않을걸 in the game
낮이 밤이 돼 더 짙게
악몽도 꿈이 될 never stop
누가 뭐라 해도 just let me go
끝을 보기 전엔 멈출 수 없어
하나, 둘 git it up
위태로운 여기서 난 중심을 지켜 나아가
When I rebel, no fall back
이게 우리만의 방식
좀 위험해 drop out, I’m a savage
정해진 틀을 깨버리는 게 habits
We the
When I rebel, no fall back
이게 우리만의 방식
좀 위험해 drop out, I’m a savage
정해진 틀을 깨버리는 게 habits
We the baddest
When I rebel, no fall back
이게 우리만의 방식
좀 위험해 drop out, I’m a savage
더 큰 꿈을 그리게 될 거야 habits
We the baddest

 

กลับหน้ารวมเพลง –