แปลเพลง Bad Again – Caroline Dare (Thaisub)

แปลเพลง Bad Again – Caroline Dare เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Bad Again – Caroline Dare Thaisub

แปลเพลง Bad Again - Caroline Dare

Artist: Caroline Dare
Song: Bad Again

แปลเพลง Bad Again – Caroline Dare ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/V198EJH0GaE

แปลเพลง Bad Again – Caroline Dare ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=157561

Youtube Official : https://youtu.be/EXwaLRtqefI

เนื้อเพลง Bad Again – Caroline Dare
I don’t speak
I’ve been quiet lately
Haven’t seen
Friends in awhile they like
To tell me
I’ll be alright but signs
Are pointing
It’s getting bad again
I’ve drained out all my energy
Can’t seem to find my inner peace
I keep on tugging
Try to convince myself I’ll be better
Just lying to myself
It’s just the changes in the weather
I used to laugh at lots of things
Now I’m always scrolling mindlessly
Cause nothing brings me joy
It’s such a shame, it’s so confusing
It sucks the life out of me
Can’t even hype up my music
I don’t speak
I’ve been quiet lately
Haven’t seen
Friends in awhile they like
To tell me
I’ll be alright but signs
Are pointing
It’s getting bad again
I’m slacking every night of sleep
Some days I get too sad to eat
It takes a lot to fuel yourself
And work well independent
My tank is running low on gas
Can’t bother to refill it
I hate to live my life this way
I wish I could appreciate
You don’t know how badly I want to stop and smell the roses
Unfortunately I’ve got some allergies
I can’t enjoy it
I don’t speak
I’ve been quiet lately
Haven’t seen
Friends in awhile they like
To tell me
I’ll be alright but signs
Are pointing
It’s getting bad again
I’m trying
To get over this
I’m fighting
I lost control of it
I’m hiding
From the hopelessness
I’m sorry
It’s getting bad again
No, no, no, no, no, no, no
I don’t speak
I’ve been quietly lately
Haven’t seen
Friends in awhile
And I’m just lonely
I can’t deny the signs are pointing
It’s getting bad again
I’m trying
To get over this
I’m fighting
I lost control of it
I’m hiding
From the hopelessness
I’m sorry
It’s getting bad again
No, no, no, no, no
It’s getting bad again

 

กลับหน้ารวมเพลง –