แปลเพลง Anywhere – Peakboy (Thaisub)

แปลเพลง Anywhere – Peakboy เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Anywhere – Peakboy Thaisub

แปลเพลง Anywhere - Peakboy

Artist: Peakboy
Song: Anywhere

แปลเพลง Anywhere – Peakboy ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/YeQBo3zIuoM

แปลเพลง Anywhere – Peakboy ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158921

Youtube Official : https://youtu.be/kUvE8uD9Quc

เนื้อเพลง Anywhere – Peakboy
바람소리가 또 불 때
너와 함께 걸을게
아님 미워했던 날씨가 널 쫓아와도
또 지켜줄게

너와 밤을 걸을 때도
반짝이는 별들도 널 비추고 Fallin Bae

시간을 던져버리자 나와 같이 도망쳐볼까
또 원하는 곳을 말해봐

어디든지 Anywhere 너와 손깍지를 끼고
지금 데리러 갈게 너의 하늘도 돼줄게

상관없어 Anyway 청개구리 날씨가
쫓아와도 Run away 네 우산이 돼줄게

아주 조금만 더 기다려줄래
이 음악을 들고 데리러 갈게
네 향기가 내게 불어올 때
언제든지 내 옆에 쉬어가도 돼
목적지를 말해줘 말해줘
널 위한 Taxi Driver Taxi Driver

함께 가자고 Pink & White로 가득 찬
널 닮아서 우아한 곳으로
Where
Cobalt Blue가 배경인 여기서 잠깐
근심 걱정 따윈 우리 뒤로

너란 색감이 또 내게 번질 때
너란 세상 안에서 난 빛나

너와 손을 잡을 때도
내 뺨에 또 입을 맞추고 Fallin Bae

시간을 던져버리자 나와 같이 도망쳐볼까
또 원하는 곳을 말해봐

어디든지 Anywhere 너와 손깍지를 끼고
지금 데리러 갈게 너의 하늘도 돼줄게

상관없어 Anyway 청개구리 날씨가
쫓아와도 Run away 네 우산이 돼줄게

밤하늘에 달이 우릴 밝혀줘
옆에 있는 별들도 널 비추고
너처럼 투명한 하늘에 약속해
이 밤이 저물 때까지

어디든지 Anywhere 너와 손깍지를 끼고
지금 데리러 갈게 너의 하늘도 돼줄게

상관없어 Anyway 청개구리 날씨가
쫓아와도 Run away 어디든 함께할게

 

กลับหน้ารวมเพลง –