แปลเพลง Another day in paradise – Phil Collins (Thaisub)

แปลเพลง Another day in paradise – Phil Collins เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Another day in paradise – Phil Collins Thaisub

แปลเพลง Another day in paradise - Phil Collins

Artist: Phil Collins
Song: Another day in paradise

แปลเพลง Another day in paradise – Phil Collins ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/gOtIgcwaTw4

แปลเพลง Another day in paradise – Phil Collins ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=154761

Youtube Official : https://youtu.be/Qt2mbGP6vFI

เนื้อเพลง Another day in paradise – Phil Collins
She calls out to the man on the street
“Sir, can you help me?
It’s cold and I’ve nowhere to sleep
Is there somewhere you can tell me?”
He walks on, doesn’t look back
He pretends he can’t hear her
Starts to whistle as he crosses the street
Seems embarrassed to be there
Oh, think twice, ’cause it’s another day for you and me in paradise
Oh, think twice, ’cause it’s another day for you
You and me in paradise
Think about it
She calls out to the man on the street
He can see she’s been crying
She’s got blisters on the soles of her feet
She can’t walk but she’s trying
Oh, think twice, ’cause it’s another day for you and me in paradise
Oh, think twice, it’s just another day for you
You and me in paradise
Just think about it
Oh Lord, is there nothing more anybody can do?
Oh Lord, there must be something you can say
You can tell from the lines on her face
You can see that she’s been there
Probably been moved on from every place
‘Cause she didn’t fit in there
Oh, think twice, ’cause it’s another day for you and me in paradise
Oh, think twice, it’s just another day for you
You and me in paradise
Just think about it
Mhm
Think about it
It’s just another day for you and me in paradise
It’s just another day for you and me in paradise (para-paradise)
Paradise
Ooh, just think about it
Paradise
Just think about it (para-paradise)
Paradise
Mhm, paradise
Paradise
Just another day

 

กลับหน้ารวมเพลง –