แปลเพลง All I Want For Christmas Is You – Mariah Carey

แปลเพลง All I Want For Christmas Is You – Mariah Carey เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง All I Want For Christmas Is You – Mariah Carey

แปลเพลง All I Want For Christmas Is You – Mariah Carey

Artist: Mariah Carey
Song: All I Want For Christmas Is You

แปลเพลง All I Want For Christmas Is You – Mariah Carey ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/AmW9CbRG2Uk

แปลเพลง All I Want For Christmas Is You – Mariah Carey ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=126991

Youtube Official : https://youtu.be/aAkMkVFwAoo

เนื้อเพลง All I Want For Christmas Is You – Mariah Carey
I don’t want a lot for Christmas
There is just one thing I need
I don’t care about the presents
Underneath the Christmas treeI just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas is you, yeahI don’t want a lot for Christmas
There is just one thing I need
And I don’t care about the presents
Underneath the Christmas treeI don’t need to hang my stocking
There upon the fireplace
Santa Claus won’t make me happy
With a toy on Christmas Day

I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas is you
You, baby

Oh, I won’t ask for much this Christmas
I won’t even wish for snow
And I’m just gonna keep on waiting
Underneath the mistletoe

I won’t make a list and send it
To the North Pole for Saint Nick
I won’t even stay awake to
Hear those magic reindeer click

‘Cause I just want you here tonight
Holding on to me so tight
What more can I do?
Baby, all I want for Christmas is you
You, baby

Oh, all the lights are shining so brightly everywhere
And the sound of children’s laughter fills the air

And everyone is singing
I hear those sleigh bells ringing
Santa, won’t you bring me the one I really need?
Won’t you please bring my baby to me?

Oh, I don’t want a lot for Christmas
This is all I’m asking for
I just wanna see my baby
Standing right outside my door

Oh, I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
Baby, all I want for Christmas… is you
You, baby

All I want for Christmas is you, baby
All I want for Christmas is you, baby
All I want for Christmas is you, baby
All I want for Christmas is you, baby
All I want for Christmas is you, baby

 

กลับหน้ารวมเพลง –