แปลเพลง Airpods – Astrid S (Thaisub)

แปลเพลง Airpods – Astrid S เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Airpods – Astrid S Thaisub

แปลเพลง Airpods – Astrid S

Artist: Astrid S
Song: Airpods

แปลเพลง Airpods – Astrid S ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/mIAoZ3Uwgts

แปลเพลง Airpods – Astrid S ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=154501

Youtube Official : https://youtu.be/r4gojb8Iz2s

เนื้อเพลง Airpods – Astrid S
She walks home
With her Airpods on
With the same song stuck on repeat
Hoodie pulled up
Over her eyes
Cause she’s not in the mood to speak
She got dumped
Thought he was the one
Didn’t mean to fall so deep
She walks home
With her Airpods on
With the same song stuck on repeat, singing
M hm hm hm m hm hm hm m
M hm hm hm m hm hm hm mShe’s out
With the same old crowd
Too young getting into the club
No money
With a fake ID
Pretending that she’s someone
She wastes time
When she stands in line
Cus she know’s she’ll never get in
She’s out
With same old crowd
Puts her Airpods in and sing

M hm hm hm m hm hm hm m
M hm hm hm m hm hm hm m
Dam di di dam dam di di dam dam di di dam
Dam di di dam dam di di dam dam di di dam

It feels like novacane
When the music starts to play
Yeah it numbs her brain (Dam di di dam dam di di dam dam di di dam)
It feels like novacane
When the music starts to play
Yeah it numbs her brain (Dam di di dam dam di di dam dam di di dam)
Singing

Dam di di dam dam di di dam dam di di dam
Dam di di dam dam di di dam dam di di dam
Dam di di dam dam di di dam dam di di dam

(Singing sings like)

Dam di di dam dam di di dam dam di di dam
(Singing sings like)

Dam di di dam dam di di dam dam di di dam
(It feels like novacane)

Dam di di dam dam di di dam dam di di dam
(When the music starts to play)

Dam di di dam dam di di dam dam di di dam
(Yeah it numbs her brain)

 

กลับหน้ารวมเพลง –