แปลเพลง Afterglow – Ed Sheeran (Thaisub)

แปลเพลง Afterglow – Ed Sheeran เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Afterglow – Ed Sheeran Thaisub

แปลเพลง Afterglow - Ed Sheeran

Artist: Ed Sheeran
Song: Afterglow

แปลเพลง Afterglow – Ed Sheeran ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/5oxr5mjqFLo

แปลเพลง Afterglow – Ed Sheeran ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=155999

Youtube Official : https://youtu.be/_NGQfFCFUn4

เนื้อเพลง Afterglow – Ed Sheeran
One, two. Stop the clocks, it’s amazing
You should see the way the light dances off your head
A million colors of hazel, golden and red
Saturday morning is fading
The sun’s reflected by the coffee in your hand
My eyes are caught in your gaze all over again[Pre-Chorus]
We were love drunk, waiting on a miracle
Trying to find ourselves in the winter snow
So alone in love like the world had disappeared
Oh, I won’t be silent and I won’t let go
I will hold on tighter ‘til the afterglow
And we’ll burn so bright ‘til the darkness softly clears[Chorus]
Oh, I will hold on to the afterglow
Oh, I will hold on to the afterglow[Verse 2]
The weather outside’s changing
The leaves are buried under six inches of white
The radio is playing “Iron & Wine”
This is a new dimension
This is a level where we’re losing track of time
I’m holding nothing against it, except you and I[Pre-Chorus]
We were love drunk, waiting on a miracle
Trying to find ourselves in the winter snow
So alone in love like the world had disappeared
Oh, I won’t be silent and I won’t let go
I will hold on tighter ‘til the afterglow
And we’ll burn so bright ‘til the darkness softly clears

[Chorus]
Oh, I will hold on to the afterglow
Oh, I will hold on to the afterglow
Oh, I will hold on to the afterglow
Oh, I will hold on to the afterglow

 

กลับหน้ารวมเพลง –