แปลเพลง Adore You – Harry Styles (Thaisub)

แปลเพลง Adore You – Harry Styles เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Adore You – Harry Styles Thaisub

แปลเพลง Adore You - Harry Styles

Artist: Harry Styles
Song: Adore You

แปลเพลง Adore You – Harry Styles ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/jiT73N2uP-A

แปลเพลง Adore You – Harry Styles ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=129929

Youtube Official : https://youtu.be/VF-r5TtlT9w

เนื้อเพลง Adore You – Harry Styles
Walk in your rainbow paradise (Paradise)
Strawberry lipstick state of mind (State of mind)
I get so lost inside your eyes
Would you believe it?
You don’t have to say you love me
You don’t have to say nothing
You don’t have to say you’re mine
Honey (Ah-ah-ah)
I’d walk through fire for you
Just let me adore you
Oh, honey (Ah-ah-ah)
I’d walk through fire for you
Just let me adore you
Like it’s the only thing I’ll ever do
Like it’s the only thing I’ll ever do
Your wonder under summer sky (Summer sky)
Brown skin and lemon over ice
Would you believe it?
You don’t have to say you love me
I just wanna tell you somethin’
Lately you’ve been on my mind
Honey (Ah-ah-ah)
I’d walk through fire for you
Just let me adore you
Oh, honey (Ah-ah-ah)
I’d walk through fire for you
Just let me adore you
Like it’s the only thing I’ll ever do
Like it’s the only thing I’ll ever do
It’s the only thing I’ll ever do
It’s the only thing I’ll ever do
It’s the only thing I’ll ever do
It’s the only thing I’ll ever do
It’s the only thing I’ll ever do
It’s the only thing I’ll ever do
It’s the only thing I’ll ever do
It’s the only thing I’ll ever do
I’d walk through fire for you
Just let me adore you
Oh, honey (Ah-ah-ah)
I’d walk through fire for you
Just let me adore you
Like it’s the only thing I’ll ever do (Ah-ah-ah)
(It’s the only thing I’ll ever do)
I’d walk through fire for you (It’s the only thing I’ll ever do)
Just let me adore you
Oh, honey (Ah-ah-ah), oh, honey
(It’s the only thing I’ll ever do)
I’d walk through fire for you (It’s the only thing I’ll ever do)
Just let me adore you (It’s the only thing I’ll ever do)
Oh-oh-oh-oh
Oh, honey
Oh-oh-oh-oh
Just let me adore you
Like it’s the only thing I’ll ever do

 

กลับหน้ารวมเพลง –