แปลเพลง A Day At A Time – Gentle Bones & Clara Benin (Thaisub)

แปลเพลง A Day At A Time – Gentle Bones & Clara Benin เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง A Day At A Time – Gentle Bones & Clara Benin Thaisub

แปลเพลง A Day At A Time - Gentle Bones

Artist: Gentle Bones & Clara Benin
Song: A Day At A Time

แปลเพลง A Day At A Time – Gentle Bones & Clara Benin ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/oZ7FdSW-ykQ

แปลเพลง A Day At A Time – Gentle Bones & Clara Benin ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158079

Youtube Official : https://youtu.be/d7zEo_Gvva4

เนื้อเพลง A Day At A Time – Gentle Bones & Clara Benin
People all around me seem to sink so deep
By trying to fight the tears and right their wrongs
Wave hello, goodbye
To brief controlling sadness
Hello so long
‘Til we meet again
Honestly, I’m tryna take it one day at a time
I’ve been here before
Keep me out of my way
‘Cause I’d like to be here tomorrow
I’m alright, I’m fine
I promised I won’t give up without a fight
It’s me, myself and I
We’ll make it right out alive
Lately, I’ve been going through the motions
Struggling to get me out of bed
I’m not gonna lie, I’m not gonna lie
It’s just harder these days
But I put on a smile, I put on a smile and say
Honestly, I’m tryna take it one day at a time
I’ve been here before
Keep me out of my way
‘Cause I’d like to be here tomorrow
I’m alright, I’m fine
I promised I won’t give up without a fight
It’s me, myself and I
We’ll make it right out alive
Love yourself today if you can
It’ll be fine tomorrow my friend
Let’s take this from one to ten
And once we dance, it’s never gonna end
Love yourself today if you can
It’ll be fine tomorrow my friend
Let’s take this from one to ten
And once we dance, it’s never gonna end
Love yourself today if you can
It’ll be fine tomorrow my friend
Let’s take this from one to ten
And once we dance, it’s never gonna end
I’m alright, I’m fine
I promised I won’t give up without a fight
It’s me, myself and I
Taking one day at a time

 

กลับหน้ารวมเพลง –