แปลเพลง 21st Century Vampire – LILHUDDY (Thaisub)

แปลเพลง 21st Century Vampire – LILHUDDY เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง 21st Century Vampire – LILHUDDY Thaisub

แปลเพลง 21st Century Vampire - LILHUDDY

Artist: LILHUDDY
Song: 21st Century Vampire

แปลเพลง 21st Century Vampire – LILHUDDY ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/vkKAIA2R6zk

แปลเพลง 21st Century Vampire – LILHUDDY ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=156852

Youtube Official : https://youtu.be/Se9uoCExChE

เนื้อเพลง 21st Century Vampire – LILHUDDY
Dark circles under my eyes
No sunlight up in my sky
Can’t feel the pain I’m immune

I don’t get tired
I’m a 21st century vampire
21st century vampire
I guess I’m just meant to be sleepin’ all day
I don’t got no ****ing life
I’m just a 21st century vampire
Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah

I’m not afraid to die
I’ll make your boyfriend cry
I’m howling at the moon

I don’t get tired
I’m a 21st century vampire
21st century vampire
I guess I’m just meant to be sleepin’ all day
I don’t got no ****ing life
I’m just a 21st century vampire
Yeah, yeah, yeah

Save your heart for someone who’s got one

Yeah, yeah, yeah

I don’t get tired
I’m a 21st century vampire
21st century vampire
I guess I’m just meant to be sleepin’ all day
I don’t got no fucking life
I’m just a 21st century vampire
Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah

 

กลับหน้ารวมเพลง –