แปลเพลง 2 become 1 – Spicegirls (Thaisub)

แปลเพลง 2 become 1 – Spicegirls เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง 2 become 1 – Spicegirls Thaisub

แปลเพลง 2 become 1 – Spicegirls

Artist: Spicegirls
Song: 2 become 1

แปลเพลง 2 become 1 – Spicegirls ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/7Z6x1uCZw_s

แปลเพลง 2 become 1 – Spicegirls ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=71655

Youtube Official : https://youtu.be/FA5jsa1lR9c

เนื้อเพลง 2 become 1 – Spicegirls
Candlelight and soul forever
A dream of you and me together
Say you believe it, say you believe it
Free your mind of doubt and danger
Be for real, don’t be a stranger
We can achieve it, we can achieve it
Come a little bit closer, baby
Get it on, get it on
‘Cause tonight is the night
When two become one
I need some love like I never needed love before
(Wanna make love to ya, baby)
I had a little love, now I’m back for more
(Wanna make love to ya, baby)
Set your spirit free, it’s the only way to be
Silly games that you were playin’
Empty words we both were sayin’
Let’s work it out, boy, let’s work it out, boy
Once again, if we endeavour
Love will bring us back together
Take it or leave it, take it or leave it
Are you as good as I remember, baby?
Get it on, get it on
‘Cause tonight is the night
When two become one
I need some love like I never needed love before
(Wanna make love to ya, baby)
I had a little love, now I’m back for more
(Wanna make love to ya, baby)
Set your spirit free, it’s the only way to be
Ah, woah, ah, woah
Be a little bit wiser, baby
Put it on, put it on
‘Cause tonight is the night
When two become one
I need some love like I never needed love before
(Wanna make love to ya, baby)
I had a little love, now I’m back for more
(Wanna make love to ya, baby)
I need some love like I never needed love before
(Wanna make love to ya, baby)
I had a little love, now I’m back for more
(Wanna make love to ya, baby)
Set your spirit free, it’s the only way to be
It’s the only way to be
It’s the only way to be

กลับหน้ารวมเพลง –