แปลเพลง 100 ways – Jackson Wang (Thaisub เนื้อเพลง ความหมาย ซับไทย)

แปลเพลง 100 ways – Jackson Wang เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง 100 ways – Jackson Wang Thaisub

แปลเพลง 100 ways - Jackson Wang

Artist: Jackson Wang
Song: 100 ways

แปลเพลง ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/shwBVBOdmGg

แปลเพลง 100 ways – Jackson Wang ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=140215

Youtube Official : https://youtu.be/87VRaM5_bAE

เนื้อเพลง 100 ways – Jackson Wang

You turn over the hour glass
The sand is falling down, oh it’s too fast for you
For you
Don’t waste your love, just let it last
‘Cause once it’s gone, it’s never coming back
It’s true
Could you love me the same?
Tell me what makes you stay
There’s a hundred ways to leave a lover
Leave a lover
Leave a lover
Hundred ways to leave a lover
Leave a lover
Leave a
There’s a hundred ways to leave a lover
I won’t wait a minute longer
Hundred ways to leave
But I’m the only one that you need
It’s the final curtain call
But if you’re ready I will give my all
For you, for you
Let them say it how they want
If I can love you good, it’s no one’s fault
Ooh
Could you love me the same?
Tell me what makes you stay
There’s a hundred ways to leave a lover
Leave a lover
Leave a lover
Hundred ways to leave a lover
Leave a lover
Leave a
There’s a hundred ways to leave a lover
I won’t wait a minute longer
Hundred ways to leave
But I’m the only one that you need
I’m the only one that you need
I’m the only one that you need
I’m the only one that you need
There’s a hundred ways to leave a lover
Leave a lover
Leave a lover
Hundred ways to leave a lover
Leave a lover
Leave a
There’s a hundred ways to leave a lover
I won’t wait a minute longer
Hundred ways to leave
But I’m the only one that you need
I’m the only one that you need
I’m the only one that you need

กลับหน้ารวมเพลง –