แปลเพลง ​Love Me Like That – Sam Kim (OST Nevertheless) (Thaisub)

แปลเพลง ​Love Me Like That – Sam Kim (OST Nevertheless) เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง ​Love Me Like That – Sam Kim (OST Nevertheless) Thaisub

แปลเพลง ​Love Me Like That - Sam Kim

Artist: Sam Kim (OST Nevertheless)
Song: ​Love Me Like That

แปลเพลง ​Love Me Like That – Sam Kim (OST Nevertheless) ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/aQZcJGLOIZM

แปลเพลง ​Love Me Like That – Sam Kim (OST Nevertheless) ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=164072

Youtube Official : https://youtu.be/CcLwbT-9jSM

เนื้อเพลง ​Love Me Like That – Sam Kim (OST Nevertheless)
I get defensive and insecure
My own worst critic
Behind a closing door
I’m fragile
And fractured, that’s for sure
I burned myself down to the ground
Oh, can I ask of you
To treat me soft and tender
Love me hard and true
Keep my heart from building walls
So high, you can’t get through
Treat me soft and tender
Ooh, can you love me like
Can you love me like
Can you love me like that?
Ooh, can you love me like
Can you love me like
Can you love me like that?
I’ll just keep repeating it
In case you didn’t catch me
Ooh, can you love me like
Can you love me like
Can you love me like that?
Can you love me like that?
You see the world in colors
I view it black and white
Paint me a picture
Out of the lines that I live in all of the time
Treat me soft and tender
And love me hard and true
Ah, I burned myself down to the ground
Oh, can I ask of you to treat me soft and tender
Ooh, can you love me like
Can you love me like
Can you love me like that?
Ooh, can you love me like
Can you love me like
Can you love me like that?
I’ll just keep repeating it (I’ll just keep)
In case you didn’t catch me (case you catch)
Ooh, can you love me like
Can you love me like
Can you love me like that?
Sunshine left today
Got caught in the rain, all alone
Can you come and pick me up from my blues?
Or am I late to ask you?
Love me soft and tender
Ooh, can you love me like
Can you love me like
Can you love me like that?
Ooh, can you love me like
Can you love me like
Can you love me like that?
I’ll just keep repeating it (I’ll just keep)
In case you didn’t catch me (case you catch)
Ooh, can you love me like
Can you love me like
Can you love me like that?
Ooh, can you love me like
Can you love me like
Can you love me like that?
Ooh, can you love me like
Can you love me like
Can you love me like that?
I’ll just keep repeating it (I’ll just keep)
In case you didn’t catch me (case you catch)
Ooh, can you love me like
Can you love me like
Can you love me like that?

กลับหน้ารวมเพลง –