แนะแนว เรียนต่อ UK (อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ ไอร์แลนด์เหนือ)

สหราชอาณาจักร (UK: United Kingdom) ซึ่งประกอบไปด้วย ประเทศอังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ ถือได้ว่าเป็นกลุ่มประเทศตัวเลือกอันดับ 1 ของคนไทย ที่ต้องการไปเรียนต่อยังต่างประเทศตลอดมา ทั้ง เรียนภาษาอังกฤษ เรียน High School เรียน ป.ตรี ป.โท หรือแม้กระทั่ง เรียน ป.เอก เพราะเป็นประเทศแหล่งกำเนิดภาษาอังกฤษ ระบบการศึกษาในระดับ High School ที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกอย่าง GCSE, A Level และระบบการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานที่สูงมาก อีกทั้งงานด้านวิชาการและงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกมากมาย และมหาวิทยาลัยมากมายหลายแห่งที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับแถวหน้าของโลกเช่น University of Cambridge, University of Oxford, UCL (University College London), The University of Edinburgh, The University of Manchester, Durham University เป็นต้น ดังนั้นการ เรียนต่อ UK (อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ ไอร์แลนด์เหนือ) จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดทางเลือกหนึ่งในการสร้างอนาคต

8ducationway.com ให้บริการแนะแนว เรียนต่ออังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ ไอร์แลนด์เหนือ สำหรับผู้สนใจ เรียนภาษาอังกฤษ ทั้งระยะสั้น ปิดเทอม ซัมเมอร์ หรือระยะยาวเพื่อการทำงาน เพื่อ เรียนต่ออังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ ไอร์แลนด์เหนือ ในระดับ High School, Foundation, ป.ตรี ป.โท ป.เอก ใน สาขา แพทย์ วิศวะ การตลาด การเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ IT, สื่อสารมวลชน การท่องเที่ยวการโรงแรม ออกแบบ แฟชั่น Multimedia, MBA, MIB เป็นต้น และด้วยประสบการณ์กว่า 5 ปี ทำให้เราคือผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาแนะแนว เรียนต่ออังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ ไอร์แลนด์เหนือ วีซ่านักเรียนยูเค วีซ่านักเรียนอังกฤษ สำหรับผู้ที่สนใจไป เรียนต่ออังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ ไอร์แลนด์เหนือ

บริการฟรีทุกขั้นตอน

แนะแนว เรียนต่อยูเค (อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ ไอร์แลนด์เหนือ) เรียนภาษา, High School, Foundation, ป.ตรี, ป.โท, MBA ฯลฯ ดำเนินการสมัครเรียน, จัดหาที่พัก, จัดหารถรับส่ง, ยื่นขอวีซ่า และคอยให้คำปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาในขณะที่ เรียนต่ออังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ ไอร์แลนด์เหนือ จนกระทั่งเดินทางกลับประเทศไทย บริการฟรีทุกขั้นตอนค่ะ

ทีมงานที่เชี่ยวชาญ

ด้วยประสบการณ์ในการแนะแนว เรียนต่อยูเค (อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ ไอร์แลนด์เหนือ) และการปรึกษาด้านวีซ่านักเรียนยูเค วีซ่านักเรียนอังกฤษ กว่า 5 ปี ทำให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าที่ 8ducationway.com เราให้คำปรึกษาโดย ที่ปรึกษา ที่รู้จริง รู้ลึก และเข้าใจความต้องการของนักเรียนอย่างแท้จริงค่ะ

โปร่งใส ไม่หมกเม็ด

ที่ 8ducationway.com เราบริการด้วยความจริงใจ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ไม่มีการเรียกเก็บเงินมัดจำ ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงใดๆ ค่าใช้จ่ายทุกอย่างโอนตรงไปยังโรงเรียน สถาบัน หรือมหาวิทยาลัยที่สมัครเรียนเท่านั้นค่ะ