,

แปลเพลง You & I ของ One Direction

One Direction
แปลเพลง You & I ของ One Direction

แปลเพลง You & I ของ One Direction

เพลง : You & I

ศิลปิน : One Direction

แปลโดย : SameOldShoes

[Niall:]
I figured it out,
ผมคิดออกแล้ว
I figured it out from black and white
ผมคิดออกแล้ว จากที่เป็นขาวและดำ
Seconds and hours,
หลายวินาที และเป็นชั่วโมงๆ
Maybe they had to take some time
บางทีพวกเขาอาจต้องใช้เวลาบ้าง

[Liam:]
I know how it goes,
ผมรู้ว่ามันเป็นยังไง
I know how it goes from wrong and right
ผมรู้ว่ามันเป็นยังไง จากผิดและถูก
Silence and sound
เงียบและเสียงดัง
Did they ever hold each other tight
พวกเขาได้เคยกอดกันอย่างแนบแน่นไหม
Like us?
เหมือนที่เราทำ
Did they ever fight
พวกเขาเคยทะเลาะ
Like us?
เหมือนที่เราทำไหม

[Harry:]
You and I
คุณกับผม
We don’t wanna be like them
เราไม่ต้องการเป็นเหมือนพวกเขา
We can make it ’til the end
เราสามารถจะอยู่ด้วยกัน จนวันตาย
Nothing can come between
ไม่มีอะไรจะเข้ามาแทรกกลางระหว่าง
You and I
คุณกับผมได้
Not even the gods above
ไม่แม้แต่พระเจ้าเบื้องบน
Can separate the two of us
จะสามารถพรากเราจากกันได้
No, nothing can come between
ไม่ ไม่มีอะไรจะเข้ามาแทรกกลางระหว่าง
You and I
คุณกับผมได้

Oh, you and I
คุณกับผม

[Zayn:]
I figured it out,
ผมคิดออกแล้ว
Saw the mistakes of up and down
เห็นความผิดพลาดทั้งขึ้นและล่อง
Meet in the middle,
มาพบกันครึ่งทาง
There’s always room for common ground
มีพื้นที่ให้กับข้อตกลงร่วมกันเสมอ

[Louis:]
I see what it’s like,
ผมรู้ว่ามันเป็นยังไง
I see what it’s like for day and night
ผมรู้ว่ามันเป็นยังไง ทั้งกลางวันและกลางคืน
Never together
ไม่เคยได้อยู่ด้วยกัน
‘Cause they see things in a different light
เพราะว่าพวกเขาเห็นอะไรที่แตกต่างกัน
Like us
เหมือนพวกเรา
But they never tried
แต่พวกเขาไม่เคยได้พยายาม
Like us
เหมือนพวกเรา

[Harry:]
You and I
คุณกับผม
We don’t wanna be like them
เราไม่ต้องการเป็นเหมือนพวกเขา
We can make it ’til the end
เราสามารถจะอยู่ด้วยกัน จนวันตาย
Nothing can come between
ไม่มีอะไรจะเข้ามาแทรกกลางระหว่าง
You and I
คุณกับผมได้
Not even the gods above
ไม่แม้แต่พระเจ้าเบื้องบน
Can separate the two of us
จะสามารถพรากเราจากกันได้

[Zayn:]
‘Cause you and I…
เพราะว่าคุณกับผม

[All:]
We don’t wanna be like them
เราไม่ต้องการเป็นเหมือนพวกเขา
We can make it ’til the end
เราสามารถจะอยู่ด้วยกัน จนวันตาย
Nothing can come between
ไม่มีอะไรจะเข้ามาแทรกกลางระหว่าง
You and I
คุณกับผมได้
Not even the gods above
ไม่แม้แต่พระเจ้าเบื้องบน
Can separate the two of us
จะสามารถพรากเราจากกันได้
No, nothing can come between
ไม่ ไม่มีอะไรจะเข้ามาแทรกกลางระหว่าง
You and I
คุณกับผมได้

[Zayn:]
You and I
คุณกับผม

[Harry:]
Oh, you and I
คุณกับผม
Oh, you and I
คุณกับผม

[Zayn:]
We can make it if we try,
เราสามารถร่วมทุกข์สุขกันได้ หากว่าเราพยายาม
You and I
คุณกับผม

[Harry:]
Oh, you and I
คุณกับผม

ส่งความเห็น / คำถาม

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz