,

แปลเพลง The Story Of My Life ของ One Direction

One Direction
แปลเพลง The Story Of My Life ของ One Direction

แปลเพลง The Story Of My Life ของ One Direction

เพลง : The Story Of My Life

ศิลปิน : One Direction

แปลโดย : SameOldShoes

[pl_video type=”youtube” id=”W-TE_Ys4iwM”]

Written in these walls are the stories that I can’t explain
สิ่งที่เขียนที่ไว้บนกำแพงนี้ เป็นเรื่องราวที่ผมไม่สามารถอธิบายได้
I leave my heart open but it stays right here empty for days
ผมปล่อยให้หัวใจของผมเปิดออก แต่มันก็ยังคงว่างเปล่ามาเนิ่นนาน
She told me in the morning she don’t feel the same about us in her bones
เธอบอกผมในตอนเช้าว่าจริงๆแล้วเรื่องของเรานั้น เธอไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกับผมเลย
It seems to me that when I die these words will be written on my stone
สำหรับผมแล้ว ดูเหมือนว่าเมื่อผมตายไป คำพูดเหล่านี้คงได้สลักไว้บนหินที่หลุมศพของผมแน่ๆ

And I’ll be gone, gone tonight
และผมคงจะตาย ตายไปในคืนนี้
The ground beneath my feet is open wide
พื้นดินภายใต้เท้าผมได้เปิดกว้างออกแล้ว
The way that I’ve been holding on too tight
กับเส้นทางที่ผมยึดติดกับมันมากมาย
With nothing in between
โดยไม่มีอะไรในระหว่างนั้นเลย

The story of my life
เรื่องราวของชีวิตผม
I take her home
ผมจะพาเธอกลับบ้าน
I drive all night to keep her warm
ผมขับรถไปทั้งคืนเพื่อสร้างความอบอุ่นให้เธอ
And time … is frozen (the story of, the story of)
และเวลาก็หยุดนิ่ง (เรื่องราวของ, เรื่องราวของ)
The story of my life
เรื่องราวของชีวิตผม
I give her hope
ผมให้ความหวังกับเธอ
I spend her love
ผมให้ความรักกับเธอ
Until she’s broke
จนกระทั่งเธอใจแตกสลาย
Inside
อยู่ภายใน
The story of my life (the story of, the story of)
เรื่องราวของชีวิตผม (เรื่องราวของ, เรื่องราวของ)

Written on these walls are the colors that I can’t change
สิ่งที่เขียนที่ไว้บนกำแพงนี้ เป็นสีที่ผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
Leave my heart open but it stays right here in its cage
ปล่อยให้หัวใจของผมเปิดออก แต่มันก็ยังคงอยู่ตรงนี้ในกรงของมัน
I know that in the morning now I see us in the light upon a hill
ผมรู้ว่าในเช้านี้ ผมได้เห็นสองเราในแสงอาทิตย์บนเนินเขา
Although I am broken, my heart is untamed, still
ถึงแม้ว่าผมจะใจสลาย หัวใจผมมันก็ยังไม่เชื่องเลย

And I’ll be gone, gone tonight
และผมคงจะตาย ตายไปในคืนนี้
The fire beneath my feet is burning bright
ไฟภายใต้เท้าผมได้ลุกโชนสว่าง
The way that I’ve been holding on so tight
กับเส้นทางที่ผมยึดติดกับมันมากมาย
With nothing in between
โดยไม่มีอะไรในระหว่างนั้นเลย

The story of my life
เรื่องราวของชีวิตผม
I take her home
ผมจะพาเธอกลับบ้าน
I drive all night to keep her warm
ผมขับรถไปทั้งคืนเพื่อสร้างความอบอุ่นให้เธอ
And time … is frozen (the story of, the story of)
และเวลาก็หยุดนิ่ง (เรื่องราวของ, เรื่องราวของ)
The story of my life
เรื่องราวของชีวิตผม
I give her hope
ผมให้ความหวังกับเธอ
I spend her love
ผมให้ความรักกับเธอ
Until she’s broke
จนกระทั่งเธอใจแตกสลาย
Inside
อยู่ภายใน
The story of my life (the story of, the story of)
เรื่องราวของชีวิตผม (เรื่องราวของ, เรื่องราวของ)

And I’ll be waiting for this time to come around
และผมก็จะรอให้เวลานี้กลับมาดั่งเดิม
But baby running after you is like chasing the clouds
แต่ที่รัก การวิ่งตามคุณมันเหมือนกับการไล่ล่าก้อนเมฆเลย

The story of my life
เรื่องราวของชีวิตผม
I take her home
ผมจะพาเธอกลับบ้าน
I drive all night to keep her warm
ผมขับรถไปทั้งคืนเพื่อสร้างความอบอุ่นให้เธอ
And time is frozen
และเวลาก็หยุดนิ่ง
The story of my life
เรื่องราวของชีวิตผม
I give her hope (give her hope)
ผมให้ความหวังกับเธอ (ให้ความหวังกับเธอ)
I spend her love
ผมให้ความรักกับเธอ
Until she’s broke (until she’s broke inside)
จนกระทั่งเธอใจแตกสลาย (จนกระทั่งเธอใจแตกสลาย)
Inside
อยู่ภายใน
The story of my life (the story of, the story of)
เรื่องราวของชีวิตผม (เรื่องราวของ, เรื่องราวของ)

The story of my life
เรื่องราวของชีวิตผม
The story of my life (the story of, the story of)
เรื่องราวของชีวิตผม (เรื่องราวของ, เรื่องราวของ)
The story of my life
เรื่องราวของชีวิตผม

ส่งความเห็น / คำถาม

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz