,

แปลเพลง Soldier of Fortune ของ Deep Purple

แปลเพลง Soldier of Fortune ของ Deep Purple
แปลเพลง Soldier of Fortune ของ Deep Purple

แปลเพลง Soldier of Fortune ของ Deep Purple

เพลง : Soldier of Fortune

ศิลปิน : Deep Purple

แปลโดย : SameOldShoes

[pl_video type=”youtube” id=”RKrNdxiBW3Y”]

I have often told you stories
ผมได้เคยบอกเล่าคุณบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องราว
About the way
เกี่ยวกับการที่
I lived the life of a drifter
ผมใช้ชีวิตอยู่แบบคนเร่ร่อน
Waiting for the day
เฝ้ารอคอยวันเวลา
When I’d take your hand
ที่ผมจะได้จับมือของคุณ
And sing you songs
และร้องเพลงให้คุณฟัง
Then maybe you would say
เผื่อคุณจะพูดอะไรออกมาหลังจากนั้นว่า
Come lay with me love me
ลงมานอนกับฉันและรักฉันซิ
And I would surely stay
และผมจะอยู่กับคุณแน่นอน

But I feel I’m growing older
แต่ผมก็รู้สึกว่าผมแก่ตัวลงทุกวันๆ
And the songs that I have sung
และเพลงที่ผมได้เคยขับขาน
Echo in the distance
มันก็ดังก้องอยู่ไกลแสนไกล
Like the sound
เหมือนกับเสียง
Of a windmill goin’ ’round
ของกังหันลมหมุนไปเรื่อยๆ
I guess I’ll always be
ผมคิดว่าผมคงต้องเป็น
A soldier of fortune
ทหารรับจ้างอยู่เช่นนี้ตลอดไป

Many times I’ve been a traveller
หลายครั้งของการเป็นนักเดินทางของผม
I looked for something new
ผมเคยเฝ้ามองหาสิ่งใหม่ๆ
In days of old
แต่ในวันที่แก่ชราลงนี้
When nights were cold
ในเวลาที่กลางคืนช่างเหน็บหนาว
I wandered without you
ผมร่อนเร่ไปโดยไม่มีคุณ
But those days I thougt my eyes
แต่ในวันเก่าก่อนนั้นผมคิดว่า
Had seen you standing near
ผมมองเห็นคุณมายืนอยู่ใกล้ๆ
Though blindness is confusing
แต่การมืดบอดมันช่างสับสน
It shows that you’re not here
มันแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้อยู่ตรงนี้เลย

Now I feel I’m growing older
ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมแก่ตัวลงทุกวันๆ
And the songs that I have sung
และเพลงที่ผมได้เคยขับขาน
Echo in the distance
มันก็ดังก้องอยู่ไกลแสนไกล
Like the sound
เหมือนกับเสียง
Of a windmill goin’ ’round
ของกังหันลมหมุนไปเรื่อยๆ
I guess I’ll always be
ผมคิดว่าผมคงต้องเป็น
A soldier of fortune
ทหารรับจ้างอยู่เช่นนี้ตลอดไป
I can hear the sound
ผมสามารถได้ยินเสียง
Of a windmill goin’ ’round
ของกังหันลมหมุนไปเรื่อยๆ
I guess I’ll always be
ผมคิดว่าผมคงต้องเป็น
A soldier of fortune
ทหารรับจ้างอยู่เช่นนี้ตลอดไป

ส่งความเห็น / คำถาม

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz