,

แปลเพลง Pompeii ของ Bastille

Bastille
แปลเพลง Pompeii ของ Bastille

แปลเพลง Pompeii ของ Bastille

เพลง : Pompeii

ศิลปิน : Bastille

แปลโดย : SameOldShoes

[pl_video type=”youtube” id=”F90Cw4l-8NY”]

Eh-eh-o eh-o [8x]

I was left to my own devices*
ผมถูกทิ้งให้ดูแลตัวเอง
Many days fell away with nothing to show
หลายวันเลยผ่านไป โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น

And the walls kept tumbling down
และกำแพงก็เอาแต่พังทลาย
In the city that we love
ในเมืองที่เรารัก
Grey clouds roll over the hills
เฆมสีเทาลอยผ่านเนินเขา
Bringing darkness from above
นำความมืดลงมาจากเบื้องบน

But if you close your eyes,
แต่หากว่าคุณหลับตาของคุณลง
Does it almost feel like
รู้สึกไหมว่ามันเกือบเหมือนกับ
Nothing changed at all?
ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย
And if you close your eyes,
และหากว่าคุณหลับตาของคุณลง
Does it almost feel like
รู้สึกไหมว่ามันเกือบเหมือนกับ
You’ve been here before?
คุณเคยมาเยือนที่นี่แล้ว
How am I gonna be an optimist about this?
ผมจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีเกี่ยวเรื่องนี้อยู่ได้อย่างไร
How am I gonna be an optimist about this?
ผมจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีเกี่ยวเรื่องนี้อยู่ได้อย่างไร

We were caught up and lost in all of our vices
เราเคยถูกผูกติดและหลงอยู่กับความชั่วร้ายของเราเอง
In your pose as the dust settled around us
ในท่าทางของคุณเหมือนกับฝุ่นผงที่อยู่รอบๆพวกเรา

And the walls kept tumbling down
และกำแพงก็เอาแต่พังทลาย
In the city that we love
ในเมืองที่เรารัก
Grey clouds roll over the hills
เฆมสีเทาลอยผ่านเนินเขา
Bringing darkness from above
นำความมืดลงมาจากเบื้องบน

But if you close your eyes,
แต่หากว่าคุณหลับตาของคุณลง
Does it almost feel like
รู้สึกไหมว่ามันเกือบเหมือนกับ
Nothing changed at all?
ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย
And if you close your eyes,
และหากว่าคุณหลับตาของคุณลง
Does it almost feel like
รู้สึกไหมว่ามันเกือบเหมือนกับ
You’ve been here before?
คุณเคยมาเยือนที่นี่แล้ว
How am I gonna be an optimist about this?
ผมจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีเกี่ยวเรื่องนี้อยู่ได้อย่างไร
How am I gonna be an optimist about this?
ผมจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีเกี่ยวเรื่องนี้อยู่ได้อย่างไร
If you close your eyes
หากว่าคุณหลับตาของคุณลง

Eh-eh-o eh-o [8x]

Oh where do we begin?
เราจะเริ่มจากตรงไหนดี
The rubble or our sins?
เศษหินเศษปูน หรือ บาปของเราเอง
Oh oh where do we begin?
เราจะเริ่มจากตรงไหนดี
The rubble or our sins?
เศษหินเศษปูน หรือ บาปของเราเอง

And the walls kept tumbling down
และกำแพงก็เอาแต่พังทลาย
In the city that we love
ในเมืองที่เรารัก
Grey clouds roll over the hills
เฆมสีเทาลอยผ่านเนินเขา
Bringing darkness from above
นำความมืดลงมาจากเบื้องบน

But if you close your eyes,
แต่หากว่าคุณหลับตาของคุณลง
Does it almost feel like
รู้สึกไหมว่ามันเกือบเหมือนกับ
Nothing changed at all?
ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย
And if you close your eyes,
และหากว่าคุณหลับตาของคุณลง
Does it almost feel like
รู้สึกไหมว่ามันเกือบเหมือนกับ
You’ve been here before?
คุณเคยมาเยือนที่นี่แล้ว
How am I gonna be an optimist about this?
ผมจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีเกี่ยวเรื่องนี้อยู่ได้อย่างไร
How am I gonna be an optimist about this?
ผมจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีเกี่ยวเรื่องนี้อยู่ได้อย่างไร
If you close your eyes
หากว่าคุณหลับตาของคุณลง

If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all?
หากว่าคุณหลับตาของคุณลง รู้สึกไหมว่ามันเกือบเหมือนกับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย

Eh-eh-o eh-o [8x]

idiom

* leave somebody to their own devices – to let someone do what they want without helping them or trying to control them (usually passive). ทิ้งไว้ให้ดูแลตัวเอง

ส่งความเห็น / คำถาม

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz