,

แปลเพลง Let Me Go ของ Avril Lavigne Featuring Chad Kroeger

Avril Lavigne
แปลเพลง Let Me Go ของ Avril Lavigne Featuring Chad Kroeger

แปลเพลง Let Me Go ของ Avril Lavigne Featuring Chad Kroeger

เพลง : Let Me Go

ศิลปิน : Avril Lavigne Featuring Chad Kroeger

แปลโดย : SameOldShoes

[pl_video type=”youtube” id=”AqajUg85Ax4″]

[Avril Lavigne]
Love that once hung on the wall
ความรักที่ครั้งหนึ่งเคยแขวนอยู่บนกำแพง
Used to mean something, but now it means nothing
เคยมีความหมายบางอย่าง แต่ตอนนี้ไม่มีความหมายอะไรเลยทั้งสิ้น
The echoes are gone in the hall
เสียงก้องในห้องโกงก็เงียบไป
But I still remember, the pain of December
แต่ฉันยังคงจำได้ กับความเจ็บปวดในเดือนธันวาคม

Oh, there isn’t one thing left you could say
ไม่มีอะไรเหลือให้คุณได้พูดอีกแล้ว
I’m sorry it’s too late
ฉันเสียใจด้วยนะ มันสายไปแล้ว

[Chorus]
I’m breaking free from these memories
ฉันจะได้เป็นอิสระจากความทรงจำเหล่านี้ซะที
Gotta let it go, just let it go
ต้องปล่อยมันไป แค่ปล่อยมันไป
I’ve said goodbye
ฉันได้บอกลาไปแล้ว
Set it all on fire
เผามันทิ้งไปให้หมด
Gotta let it go, just let it go
ต้องปล่อยมันไป แค่ปล่อยมันไป

[Chad Kroeger]
You came back to find I was gone
คุณกลับมาเพื่อมาพบว่าผมได้จากไปแล้ว
And that place is empty,
และที่แห่งนั้นมันว่างเปล่า
Like the hole that was left in me
เหมือนมีหลุมที่ถูกทิ้งว่างไว้ในตัวผม
Like we were nothing at all
เหมือนกับว่าเราไม่เคยมีกันมาก่อนเลย
It’s not what you meant to me
มันไม่ใช่ว่าคุณไม่มีความหมายกับผม
Thought we were meant to be
เคยคิดด้วยว่าเรานั้นเป็นคู่กัน

Oh, there isn’t one thing left you could say
ไม่มีอะไรเหลือให้คุณได้พูดอีกแล้ว
I’m sorry it’s too late
ฉันเสียใจด้วยนะ มันสายไปแล้ว

[Chorus]
I’m breaking free from these memories
ฉันจะได้เป็นอิสระจากความทรงจำเหล่านี้ซะที
Gotta let it go, just let it go
ต้องปล่อยมันไป แค่ปล่อยมันไป
I’ve said goodbye
ฉันได้บอกลาไปแล้ว
Set it all on fire
เผามันทิ้งไปให้หมด
Gotta let it go, just let it go
ต้องปล่อยมันไป แค่ปล่อยมันไป

I let it go and now I know
ฉันได้ปล่อยมันไปแล้วและตอนนี้ฉันรู้แล้วว่า
A brand new life is down this road
ชีวิตใหม่ มันอยู่ในอนาคตอันใกล้นี่เอง
And when it’s right, you always know
และเมื่อมันใช่ คุณก็จะรู้อยู่เสมอ
So this time I won’t let go
ดังนั้นครั้งนี้ฉันจะไม่ยอมปล่อยไป

There’s only one thing left here to say
มีเพียงสิ่งเดียวที่เหลือให้พูดได้คือ
Love’s never too late
ความรักไม่มีวันสายเกินไป

[Chorus]
I’ve broken free from those memories
ฉันเป็นอิสระจากความทรงจำเหล่านั้น
I’ve let it go, I’ve let it go
ฉันได้ปล่อยมันไปแล้ว ฉันได้ปล่อยมันไปแล้ว
And two goodbyes led to this new life
และการบอกลาของสองเรา นำมาสู่ชีวิตใหม่
Don’t let me go, don’t let me go
อย่าปล่อยฉันไป อย่าปล่อยฉันไป
Don’t let me go, don’t let me go, don’t let me go
อย่าปล่อยฉันไป อย่าปล่อยฉันไป อย่าปล่อยฉันไป

Won’t let you go, don’t let me go
จะไม่ให้คุณจากไป อย่าปล่อยฉันไป
Won’t let you go, don’t let me go
จะไม่ให้คุณจากไป อย่าปล่อยฉันไป

ส่งความเห็น / คำถาม

Be the First to Comment!

avatar