,

แปลเพลง Everything Has Changed ของ Taylor Swift Featuring Ed Sheeran

แปลเพลง Everything Has Changed ของ Taylor Swift Featuring Ed Sheeran

แปลเพลง Everything Has Changed ของ Taylor Swift Featuring Ed Sheeran

เพลง : Everything Has Changed

ศิลปิน : Taylor Swift Featuring Ed Sheeran

แปลโดย : SameOldShoes

[pl_video type=”youtube” id=”w1oM3kQpXRo”]

[Taylor Swift] All I knew this morning when I woke
สิ่งที่ฉันรู้ทั้งหมดเมื่อเช้านี้ในตอนที่ฉันตื่น
Is I know something now, know something now I didn’t before.
คือตอนนี้ฉันได้รู้บางอย่าง ตอนนี้ได้รู้บางอย่างในสิ่งที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อน
And all I’ve seen since eighteen hours ago
และทั้งหมดที่ฉันได้พบเห็นมาตั้งแต่สิบแปดชั่วโมงก่อนหน้านั้น
Is green eyes and freckles in your smile
คือตาสีเขียวคู่นั้นและกระในรอยยิ้มของคุณ
In the back of my mind making me feel right
ในส่วนลึกของใจฉันทำให้ฉันรู้สึกว่าใช่

[Taylor Swift] I just wanna know you better, know you better, know you better now
ฉันอยากจะรู้จักคุณให้ดีกว่านี้ รู้จักคุณให้ดีกว่านี้ รู้จักคุณให้ดีกว่านี้
I just wanna know you better, know you better, know you better now
ฉันอยากจะรู้จักคุณให้ดีกว่านี้ รู้จักคุณให้ดีกว่านี้ รู้จักคุณให้ดีกว่านี้

[Both] I just wanna know you better, know you better, know you better now
ฉันอยากจะรู้จักคุณให้ดีกว่านี้ รู้จักคุณให้ดีกว่านี้ รู้จักคุณให้ดีกว่านี้
I just wanna know you, know you, know you
ฉันอยากจะรู้จักคุณ รู้จักคุณ รู้จักคุณ

[Both] ‘Cause all I know is we said, “Hello.”
เพราะว่าที่ฉันรู้ทั้งหมดคือ เราทักกันว่า “สวัสดี”
And your eyes look like coming home
และดวงตาของคุณดูอบอุ่น
All I know is a simple name
ทั้งหมดที่ฉันรู้ก็แค่ชื่อธรรมดาๆ
Everything has changed
ทุกๆอย่างได้เปลี่ยนแปลงไป
All I know is you held the door
ที่ฉันรู้ทั้งหมดคือคุณเปิดประตูให้
You’ll be mine and I’ll be yours
คุณจะเป็นของฉัน และฉันจะเป็นของคุณ
All I know since yesterday is everything has changed
ทั้งที่ฉันรู้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าทุกๆอย่างได้เปลี่ยนไปแล้ว

[Ed Sheeran] And all my walls stood tall painted blue
และกำแพงสูงแห่งความเศร้าของผม
And I’ll take them down, take them down and open up the door for you
และผมจะพังมันลง พังมันลง และเปิดประตูรับคุณ

[Taylor Swift (Album version) / Ed Sheeran (Remix version):]
And all I feel in my stomach is butterflies*
และทั้งหมดที่ฉันรู้สึกคือท้องไส้ฉันปั่นป่วน
The beautiful kind, making up for lost time,
สิ่งที่สวยงาม ชดเชยเวลาที่หายไป
[Album version:] Taking flight, making me feel right
โบยบินไป ทำให้ฉันรู้สึกว่าใช่
[Remix version:] Taking flight, making me feel right like
โบยบินไป ทำให้ฉันรู้สึกว่าใช่เหมือนว่า

[Both] I just wanna know you better, know you better, know you better now
ฉันอยากจะรู้จักคุณให้ดีกว่านี้ รู้จักคุณให้ดีกว่านี้ รู้จักคุณให้ดีกว่านี้ในตอนนี้
I just wanna know you better, know you better, know you better now
ฉันอยากจะรู้จักคุณให้ดีกว่านี้ รู้จักคุณให้ดีกว่านี้ รู้จักคุณให้ดีกว่านี้ในตอนนี้
I just wanna know you better, know you better, know you better now
ฉันอยากจะรู้จักคุณให้ดีกว่านี้ รู้จักคุณให้ดีกว่านี้ รู้จักคุณให้ดีกว่านี้ในตอนนี้
I just wanna know you, know you, know you
ฉันอยากจะรู้จักคุณ รู้จักคุณ รู้จักคุณ

[Both] ‘Cause all I know is we said, “Hello.”
เพราะว่าที่ฉันรู้ทั้งหมดคือ เราทักกันว่า “สวัสดี”
And your eyes look like coming home
และดวงตาของคุณดูอบอุ่น
All I know is a simple name
ทั้งหมดที่ฉันรู้ก็แค่ชื่อธรรมดาๆ
Everything has changed
ทุกๆอย่างได้เปลี่ยนแปลงไป
All I know is you held the door
ที่ฉันรู้ทั้งหมดคือคุณเปิดประตูให้
You’ll be mine and I’ll be yours
คุณจะเป็นของฉัน และฉันจะเป็นของคุณ
All I know since yesterday is everything has changed
ทั้งที่ฉันรู้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าทุกๆอย่างได้เปลี่ยนไปแล้ว

Come back and tell me why
กลับมาเถอะแล้วบอกฉันทีว่าทำไม
I’m feeling like I’ve missed you all this time, oh, oh, oh.
ฉันกำลังรู้สึกเหมือนว่าฉันคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลา
And meet me there tonight
และไปพบฉันที่ตรงนั้นในคืนนี้
And let me know that it’s not all in my mind.
และช่วยบอกให้ฉันรู้ว่าทั้งหมดไม่ใช่อยู่แต่เฉพาะในใจของฉัน

[Taylor Swift] I just wanna know you better, know you better, know you better now
ฉันอยากจะรู้จักคุณให้ดีกว่านี้ รู้จักคุณให้ดีกว่านี้ รู้จักคุณให้ดีกว่านี้ในตอนนี้
I just wanna know you, know you, know you
ฉันอยากจะรู้จักคุณ รู้จักคุณ รู้จักคุณ

[Both] All I know is we said, “Hello.”
ที่ฉันรู้ทั้งหมดคือ เราทักกันว่า “สวัสดี”
And your eyes look like coming home
และดวงตาของคุณดูอบอุ่น
All I know is a simple name
ทั้งหมดที่ฉันรู้ก็แค่ชื่อธรรมดาๆ
Everything has changed
ทุกๆอย่างได้เปลี่ยนแปลงไป
All I know is you held the door
ที่ฉันรู้ทั้งหมดคือคุณเปิดประตูให้
You’ll be mine and I’ll be yours
คุณจะเป็นของฉัน และฉันจะเป็นของคุณ
All I know since yesterday is everything has changed
ทั้งที่ฉันรู้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าทุกๆอย่างได้เปลี่ยนไปแล้ว

[Taylor Swift] All I know is we said, “Hello.”
ที่ฉันรู้ทั้งหมดคือ เราทักกันว่า “สวัสดี”
So dust off your highest hopes
ดังนั้นปัดฝุ่นความหวังสูงสุดของคุณซะ
All I know is pouring rain and everything has changed
ทั้งหมดที่ฉันรู้คือสายฝนพรำและทุกๆอย่่างได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
All I know is a new found grace
ทั้งหมดที่ฉันรู้คือความงดงามใหม่ๆ
All my days I’ll know your face
ทุกๆวันฉันจะเห็นแต่หน้าคุณ
All I know since yesterday is everything has changed
ทั้งที่ฉันรู้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าทุกๆอย่างได้เปลี่ยนไปแล้ว

*butterflies in one’s stomach – a nervous feeling in one’s stomach. รู้สึกท้องไส้ปั่นป่วน

ส่งความเห็น / คำถาม

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz