,

แปลเพลง Dark Horse ของ Katy Perry Featuring Juicy J

แปลเพลง Dark Horse ของ Katy Perry Featuring Juicy J

แปลเพลง Dark Horse ของ Katy Perry Featuring Juicy J

เพลง : Dark Horse

ศิลปิน : Katy Perry Featuring Juicy J

แปลโดย : SameOldShoes

[pl_video type=”youtube” id=”F9S-88WxPdE”]

Oh, no.

[Juicy J:]
Yeah
Ya’ll know what it is
คุณจะรู้ว่ามันคืออะไร
Katy Perry
Juicy J, aha.
Let’s rage
มาเร่าร้อนกัน

[Katy Perry:]
I knew you were
ฉันรู้ว่าคุณ
You were gonna come to me
คุณกำลังมาหาฉัน
And here you are
และคุณก็อยู่ตรงนี้แล้ว
But you better choose carefully
แต่คุณก็ควรเลือกอย่างระมัดระวังนะ
‘Cause I, I’m capable of anything
เพราะว่าฉันสามารถในอะไรก็ได้ทั้งนั้น
Of anything and everything
ของอะไรก็ได้และทุกๆอย่างเลยละ

Make me your Aphrodite
ทำให้ฉันเป็นเทพ Aphrodite ของคุณ
Make me your one and only
ทำให้ฉันเป็นหนึ่งเดียวของคุณ
Don’t make me your enemy, your enemy, your enemy
อย่าทำให้ฉันต้องเป็นศัตรูของคุณ ศัตรูของคุณ ศัตรูของคุณ

So you wanna play with magic
อ๋อ คุณอยากจะเล่นกับเวทมนตร์งั้นสิ
Boy, you should know what you’re falling for
พ่อหนุ่ม คุณควรจะรู้นะว่าคุณหลงอยู่กับอะไร
Baby do you dare to do this
ที่รัก คุณกล้าที่จะทำแบบนี้หรือเปล่า
Cause I’m coming at you like a dark horse
เพราะฉันกำลังเข้ามาหาคุณเหมือนกับม้ามืด
Are you ready for, ready for
คุณเตรียมตัวพร้อมหรือยังกับ พร้อมหรือยังกับ
A perfect storm, perfect storm
พายุที่รุนแรงที่สุด พายุที่รุนแรงที่สุด
Cause once you’re mine, once you’re mine
เพราะในตอนที่คุณตกเป็นของฉันแล้ว ในตอนที่คุณตกเป็นของฉันแล้ว
There’s no going back
ไม่มีทางหวนคืนกลับได้เลย

Mark my words *
จำคำพูดฉันไว้ให้ดี
This love will make you levitate
ความรักนี้จะทำให้คุณล่องลอย
Like a bird
เหมือนกับนก
Like a bird without a cage
เหมือนนกที่ไร้กรงขัง
But down to earth
แต่จะร่วงตกลงพื้น
If you choose to walk away, don’t walk away
หากคุณเลือกที่จะเดินจากไป จงอย่าเดินจากไปเชียว

It’s in the palm of your hand now baby
ตอนนี้มันอยู่ในฝ่ามือคุณแล้วที่รัก
It’s a yes or no, no maybe
มันคือการตอบรับหรือปฏิเสธ ไม่มีคำว่าอาจจะ
So just be sure before you give it up to me
เพราะงั้นจงแน่ใจก่อนที่คุณจะศิโรราบให้กับฉัน
Up to me, give it up to me
ศิโรราบให้กับฉัน ศิโรราบให้กับฉัน

So you wanna play with magic
อ๋อ คุณอยากจะเล่นกับเวทมนตร์งั้นสิ
Boy, you should know what you’re falling for
พ่อหนุ่ม คุณควรจะรู้นะว่าคุณหลงอยู่กับอะไร
Baby do you dare to do this
ที่รัก คุณกล้าที่จะทำแบบนี้หรือเปล่า
Cause I’m coming at you like a dark horse
เพราะฉันกำลังเข้ามาหาคุณเหมือนกับม้ามืด
Are you ready for, ready for
คุณเตรียมตัวพร้อมหรือยังกับ พร้อมหรือยังกับ
A perfect storm, perfect storm
พายุที่รุนแรงที่สุด พายุที่รุนแรงที่สุด
Cause once you’re mine, once you’re mine
เพราะในตอนที่คุณตกเป็นของฉันแล้ว ในตอนที่คุณตกเป็นของฉันแล้ว
There’s no going back
ไม่มีทางหวนคืนกลับได้เลย

[Juicy J – Rap Verse]
Uh
She’s a beast
เธอคือสัตว์ร้าย
I call her Karma (come back)
ผมเรียกเธอว่าผลกรรม (ย้อนกลับมา)
She eats your heart out
เธอกลืนกินหัวใจของคุณ
Like Jeffrey Dahmer
เหมือนกับ Jeffrey Dahmer (ชื่อของฆาตกรโรคจิต)
Be careful
ระวังไว้ให้ดี
Try not to lead her on
อย่าพยายามหลอกลวงเธอ
Shawty’s heart was on steroids
หัวใจของสาวคนนี้ฉีดสเตอรอยด์
Cause her love was so strong
เพราะความรักของเธอช่างเข้มแข็ง
You may fall in love
คุณอาจจะตกลงหลุมรัก
When you meet her
ในตอนที่คุณพบเธอ
If you get the chance you better keep her
หากว่าคุณมีโอกาส คุณควรจะรักษาเธอไว้
She’s sweet as pie but if you break her heart
เธอหวานดังพาย แต่หากว่าคุณทำร้ายหัวใจเธอ
She’ll turn cold as a freezer
เธอจะกลับกลายเป็นเยือกเย็นดุจห้องแช่แข็ง
That fairy tale ending with a knight in shining armor
เทพนิยายนั้นจบลงด้วยอัศวินกับเกราะที่แวววาว
She can be my Sleeping Beauty
เธออาจจะเป็นเจ้าหญิงนิทราของผมได้
I’m gon’ put her in a coma
ผมจะทำให้เธอเข้าขั้นโคม่าเลย
Woo!
Damn I think I love her
ให้ตายซิ ผมคิดว่าผมรักเธอเข้าแล้ว
Shawty so bad
สาวสวยคนนี้ช่างแสบสัน
I’m sprung and I don’t care
ผมตัวลอยและผมไม่สนหรอก
She got me like a roller coaster
เธอทำให้ผมเหมือนนั่งรถไฟเหาะตีลังกา
Turn the bedroom into a fair
เปลี่ยนเตียงนอนให้การเป็นงานรื่นเริง
Her love is like a drug
ความรักของเธอเหมือนยาเสพติด
I was tryna hit it and quit it
ผมทั้งอยากจะเสพและเลิก
But lil’ mama ** so dope
แต่สาวน้อยคนนี้ช่างน่าหลงใหล
I messed around and got addicted
ผมเข้ามาป่วนและก็ติดงอมเลย

So you wanna play with magic
อ๋อ คุณอยากจะเล่นกับเวทมนตร์งั้นสิ
Boy, you should know what you’re falling for (you should know)
พ่อหนุ่ม คุณควรจะรู้นะว่าคุณหลงอยู่กับอะไร (คุณควรจะรู้นะ)
Baby do you dare to do this
ที่รัก คุณกล้าที่จะทำแบบนี้หรือเปล่า
Cause I’m coming at you like a dark horse (like a dark horse)
เพราะฉันกำลังเข้ามาหาคุณเหมือนกับม้ามืด (เหมือนกับม้ามืด)
Are you ready for, ready for (ready for)
คุณเตรียมตัวพร้อมหรือยังกับ พร้อมหรือยังกับ (พร้อมหรือยังกับ)
A perfect storm, perfect storm (a perfect storm)
พายุที่รุนแรงที่สุด พายุที่รุนแรงที่สุด (พายุที่รุนแรงที่สุด)
Cause once you’re mine, once you’re mine (mine)
เพราะในตอนที่คุณตกเป็นของฉันแล้ว ในตอนที่คุณตกเป็นของฉันแล้ว (เป็นของฉัน)
There’s no going back
ไม่มีทางหวนคืนกลับได้เลย

Idiom

*mark my words – give your attention to what I am saying because it is true and important. จำคำพูดฉันไว้เลย (เพราะมันสำคัญและเป็นจริง)

Slang

** lil’ mama – A female who is fine,caring and nurturing to their man!. ผู้หญิงที่เป็นที่สนใจของผู้ชาย

ส่งความเห็น / คำถาม

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz