,

แปลเพลง Counting Stars ของ OneRepublic

OneRepublic
แปลเพลง Counting Stars ของ OneRepublic

แปลเพลง Counting Stars ของ OneRepublic

เพลง : Counting Stars

ศิลปิน : OneRepublic

แปลโดย : SameOldShoes

[pl_video type=”youtube” id=”hT_nvWreIhg”]

[Chorus]
Lately I been, I been losing sleep
เมื่อเร็วๆนี้ ผมนอนไม่ค่อยหลับ
Dreaming about the things that we could be
ฝันถึงสิ่งที่เกี่ยวกับที่เราควรจะเป็น
But baby, I been, I been prayin’ hard
แต่ที่รัก ผมเฝ้าภาวนาอย่างมาก
Said no more counting dollars
บอกว่าไม่ต้องมานับเงินกันแล้ว
We’ll be counting stars
เราจะมานับดาวกัน
Yeah, we’ll be counting stars
ใช่ เราจะมานับดาวกัน

[Verse 1]
I see this life
ผมเห็นชีวิตนี้
Like a swinging vine
เหมือนเถาวัลย์ที่แกว่งไกว
Swing my heart across the line
แกว่งหัวใจของผมข้ามเส้นไป
In my face is flashing signs
บนใบหน้าผมที่มีสัญญานกระพริบ
Seek it out and ye shall find
ออกตามหาซิและคุณก็จะเจอ

Old, but I’m not that old
แก่ แต่ผมก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้น
Young, but I’m not that bold
เยาว์วัย แต่ผมก็ไม่อาจหาญขนาดนั้น
And I don’t think the world is sold
และผมก็ไม่คิดว่าโลกนี้โดนขายไปแล้ว
I’m just doing what we’re told
ผมแค่ทำในสิ่งที่เราได้ถูกบอกกล่าวมา

I feel something so right
ผมรู้สึกว่าบางอย่างมันช่างถูกต้อง
By doing the wrong thing
โดยทำในสิ่งที่ผิด
And I feel something so wrong
และผมรู้สึกว่าบางอย่างมันช่างผิด
By doing the right thing
โดยทำในสิ่งที่ถูกต้อง
I could lie, could lie, could lie
ผมสามารถโกหกก็ได้ สามารถโกหกก็ได้ สามารถโกหกก็ได้
Everything that kills me makes me feel alive
ทุกๆอย่างที่มันฆ่าผมได้ มันทำให้ผมมีชีวิตชีวา

[Chorus]
Lately I been, I been losing sleep (hey!)
เมื่อเร็วๆนี้ ผมนอนไม่ค่อยหลับ
Dreaming about the things that we could be
ฝันถึงสิ่งที่เกี่ยวกับที่เราควรจะเป็น
But baby, I been, I been prayin’ hard (hey!)
แต่ที่รัก ผมเฝ้าภาวนาอย่างมาก
Said no more counting dollars
บอกว่าไม่ต้องมานับเงินกันแล้ว
We’ll be counting stars
เราจะมานับดาวกัน
Lately I been, I been losing sleep (hey!)
เมื่อเร็วๆนี้ ผมนอนไม่ค่อยหลับ
Dreaming about the things that we could be
ฝันถึงสิ่งที่เกี่ยวกับที่เราควรจะเป็น
But baby, I been, I been prayin’ hard (hey!)
แต่ที่รัก ผมเฝ้าภาวนาอย่างมาก
Said no more counting dollars
บอกว่าไม่ต้องมานับเงินกันแล้ว
We’ll be, we’ll be counting stars
เราจะ เราจะมานับดาวกัน

[Verse 2]
I feel the love
ผมรู้สึกถึงความรัก
And I feel it burn
และผมรู้สึกว่ามันลุกโชน
Down this river every turn
ไปตามแม่น้ำสายนี้ ในทุกๆโค้ง
Hope is a four letter word
ความหวังคือคำที่มีสี่ตัวอักษร
Make that money
ทำเงิน
Watch it burn
แล้วก็ดูมันลุกไหม้

Old, but I’m not that old
แก่ แต่ผมก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้น
Young, but I’m not that bold
เยาว์วัย แต่ผมก็ไม่อาจหาญขนาดนั้น
And I don’t think the world is sold
และผมก็ไม่คิดว่าโลกนี้โดนขายไปแล้ว
I’m just doing what we’re told
ผมแค่ทำในสิ่งที่เราได้ถูกบอกกล่าวมา

And I feel something so wrong
และผมรู้สึกว่าบางอย่างมันช่างผิด
By doing the right thing
โดยทำในสิ่งที่ถูกต้อง
I could lie, could lie, could lie
ผมสามารถโกหกก็ได้ สามารถโกหกก็ได้ สามารถโกหกก็ได้
Everything that downs me makes me wanna fly
ทุกๆอย่างที่มันร่วงหล่น มันทำให้ผมอยากจะบิน

[Chorus]
Lately I been, I been losing sleep (hey!)
เมื่อเร็วๆนี้ ผมนอนไม่ค่อยหลับ
Dreaming about the things that we could be
ฝันถึงสิ่งที่เกี่ยวกับที่เราควรจะเป็น
But baby, I been, I been prayin’ hard
แต่ที่รัก ผมเฝ้าภาวนาอย่างมาก
Said no more counting dollars
บอกว่าไม่ต้องมานับเงินกันแล้ว
We’ll be counting stars
เราจะมานับดาวกัน
Lately I been, I been losing sleep (hey!)
เมื่อเร็วๆนี้ ผมนอนไม่ค่อยหลับ
Dreaming about the things that we could be
ฝันถึงสิ่งที่เกี่ยวกับที่เราควรจะเป็น
But baby, I been, I been prayin’ hard (hey!)
แต่ที่รัก ผมเฝ้าภาวนาอย่างมาก
Said no more counting dollars
บอกว่าไม่ต้องมานับเงินกันแล้ว
We’ll be, we’ll be counting stars
เราจะ เราจะมานับดาวกัน

[Bridge 4x:]
Take that money
หยิบเงินนั้นมา
Watch it burn
แล้วดูมันลุกไหม้
Sink in the river
จมลงไปในแม่น้ำ
The lessons I learned
คือบทเรียนที่ผมได้รับ
Everything that kills me makes me feel alive
ทุกๆอย่างที่มันฆ่าผมได้ มันทำให้ผมมีชีวิตชีวา

[Chorus]
Lately I been, I been losing sleep (hey!)
เมื่อเร็วๆนี้ ผมนอนไม่ค่อยหลับ
Dreaming about the things that we could be
ฝันถึงสิ่งที่เกี่ยวกับที่เราควรจะเป็น
But baby, I been, I been prayin’ hard (hey!)
แต่ที่รัก ผมเฝ้าภาวนาอย่างมาก
Said no more counting dollars
บอกว่าไม่ต้องมานับเงินกันแล้ว
We’ll be counting stars
เราจะมานับดาวกัน
Lately I been, I been losing sleep
เมื่อเร็วๆนี้ ผมนอนไม่ค่อยหลับ
Dreaming about the things that we could be
ฝันถึงสิ่งที่เกี่ยวกับที่เราควรจะเป็น
But baby, I been, I been prayin’ hard (hey!)
แต่ที่รัก ผมเฝ้าภาวนาอย่างมาก
Said no more counting dollars
บอกว่าไม่ต้องมานับเงินกันแล้ว
We’ll be, we’ll be counting stars
เราจะ เราจะมานับดาวกัน

[Outro 4x:]
Take that money
หยิบเงินนั้นมา
Watch it burn
แล้วดูมันลุกไหม้
Sink in the river
จมลงไปในแม่น้ำ
The lessons I learned
คือบทเรียนที่ผมได้รับ

ส่งความเห็น / คำถาม

Be the First to Comment!

avatar