,

แปลเพลง Beautiful Life ของ Union J

แปลเพลง Beautiful Life ของ Union J

แปลเพลง Beautiful Life ของ Union J

เพลง : Beautiful Life

ศิลปิน : Union J

แปลโดย : SameOldShoes

[pl_video type=”youtube” id=”mE3v4Bv8NaY”]

She sees the world through TV screens
เธอเห็นโลกโดยผ่านทางจอทีวี
All of her friends in magazines
เพื่อนของเธอทั้งหมดอยู่ในแมกกาซีน
But everyday she lives a broken dream, yeah
แต่ในทุกวันเธออยู่กับฝันที่แตกสลาย
Making her own reality
ที่ทำให้เธอเข้าสู่ความจริง
There’s lots of make-up on her face
เธอแต่งหน้าหนามากมาย
To cover up an empty space
เพื่อปกปิดความว่างเปล่า
But there’s a lot behind those big blue eyes
แต่มีมากมายหลายสิ่งอยู่เบื้องหลังดวงตาโตสีฟ้าคู่นั้น
She just don’t realize
เพียงแต่เธอไม่เคยรู้เลย

Everybody’s gone and lost their mind
ทุกๆคนจากไปและขาดสติ
It’s just the days we live in
มันเพียงแค่วันเวลาที่เรามีชีวิตอยู่
Most of the time
เกือบทั้งหมดของเวลา

Get up off the dark
ตื่นจากความมืดมิด
Open up your eyes
ลืมตาของคุณซะ
You’ll discover there’s a world outside (world outside …)
คุณจะค้นพบว่ามีโลกอยู่ภายนอก (โลกภายนอก)
To fix a broken heart
ที่จะเยียวยาหัวใจที่แตกสลาย
You have to try
คุณต้องพยายาม
Pick it up, pick it up
รับมันไว้ รับมันไว้
It’s a beautiful life
มันคือชีวิตที่สวยงาม
Beautiful life, beautiful life
ชีวิตที่สวยงาม ชีวิตที่สวยงาม
It’s a beautiful life, beautiful life.
มันคือชีวิตที่สวยงาม ชีวิตที่สวยงาม

He got his fortune on the plate
เขามีทรัพย์สมบัติมากมาย
But all that money won’t change fate
แต่เงินทั้งหมดนั้นไม่อาจเปลี่ยนชะตากรรม
He’s got 6 zeroes but no one to share it with
เขามีเงินเป็นล้านๆแต่ไม่มีใครที่มาร่วมใช้มัน
No friends, no girl, no one in the world
ไม่มีเพื่อน ไม่มีคู่ชีวิต ไม่มีใครเลยในโลกนี้

Everybody’s gone and lost their mind
ทุกๆคนจากไปและขาดสติ
It’s just the days we live in
มันเพียงแค่วันเวลาที่เรามีชีวิตอยู่
Most of the time, yeah
เกือบทั้งหมดของเวลา

Get up off the dark (get up off the dark)
ตื่นจากความมืดมิด (ตื่นจากความมืดมิด)
Open up your eyes
ลืมตาของคุณซะ
You’ll discover there’s a world outside
คุณจะค้นพบว่ามีโลกอยู่ภายนอก
To fix a broken heart (to fix a broken heart)
ที่จะเยียวยาหัวใจที่แตกสลาย (ที่จะเยียวยาหัวใจที่แตกสลาย)
You have to try
คุณต้องพยายาม
Pick it up, pick it up
รับมันไว้ รับมันไว้
It’s a beautiful life
มันคือชีวิตที่สวยงาม
Beautiful life, beautiful life
ชีวิตที่สวยงาม ชีวิตที่สวยงาม
It’s a beautiful life, beautiful life.
มันคือชีวิตที่สวยงาม ชีวิตที่สวยงาม

We are not so different, you and I
เราไม่มีอะไรแตกต่างกันเลย คุณกับผม
Coz everybody’s got a place to hide
เพราะทุกๆ คนมีสถานที่ให้คอยหลบซ่อน
But it’s just the things we live in, hmm
แต่มันเพียงแค่สิ่งซึ่งเรามีชีวิตอยู่
Most of the time
เกือบทั้งหมดของเวลา

Get up off the dark (get up off the dark) open up your eyes
ตื่นจากความมืดมิด (ตื่นจากความมืดมิด) ลืมตาของคุณซะ
You’ll discover there’s a world outside (there’s a world outside)
คุณจะค้นพบว่ามีโลกอยู่ภายนอก (มีโลกอยู่ภายนอกนั้น)
To fix a broken heart (to fix a broken heart)
ที่จะเยียวยาหัวใจที่แตกสลาย (ที่จะเยียวยาหัวใจที่แตกสลาย)
You have to try
คุณต้องพยายาม
Pick it up, pick it up
รับมันไว้ รับมันไว้
It’s a beautiful life
มันคือชีวิตที่สวยงาม
Beautiful life, beautiful life
ชีวิตที่สวยงาม ชีวิตที่สวยงาม

ส่งความเห็น / คำถาม

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz