,

แปลเพลง Baby I ของ Ariana Grande

Baby I - Ariana Grande

Baby I – Ariana Grande

เพลง : Baby I

ศิลปิน : Ariana Grande

แปลโดย : SameOldShoes

[pl_video type=”youtube” id=”bJuWlMFToNo”]

Baby I got love for thee*
ที่รัก ฉันมีความรักมาให้คุณนะ
So deep inside of me I don’t know where to start
ในส่วนลึกของฉันนั้น ฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนดี
(Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,)
(Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)
I love you more than anything
ฉันรักคุณมากมายกว่าอะไรทั้งนั้น
But the words can’t even touch what’s in my heart
แต่คำพูดมันแทนสิ่งที่อยู่ในหัวใจฉันไม่ได้เลย
No, no
ไม่เลย ไม่เลย
(Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,)
(Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

When I try to explain it I be sounding insane
ในตอนที่ฉันพยายามอธิบายมัน ฉันก็ออกอาการเสียงเพี้ยนๆแปลกๆ
The words don’t ever come out right
คำพูดมันไม่ยอมหลุดออกมาอะนะ
I get all tongue tied (and twisted)
ลิ้นของฉันมันพันกันมั่วไปหมด
I can’t explain what I’m (feeling)
ฉันไม่สามารถอธิบายว่าฉัน (รู้สึกยังไง)
And I say baby, baby, baby
และฉันก็พูดแต่ว่า ที่รัก ที่รัก ที่รัก

(Baby I) oh baby, oh baby, my baby
(ที่รัก ฉัน) โอ้ ที่รัก โอ้ ที่รัก ที่รักของฉัน
(Baby I) oh baby, baby I
(ที่รัก ฉัน) โอ้ ที่รัก ที่รัก ฉัน
(Baby I) all I’m tryna say is you’re my everything baby
(ที่รัก ฉัน) ทั้งหมดที่ฉันพยายามจะพูดคือว่า คุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉัน ที่รัก
But every time I try to say it
แต่ทุกครั้งที่ฉันพยายามพูดมันออกมา
Words, they only complicate it
คำพูดต่างๆ มันดูสับสนซับซ้อนไปหมด
Baby, baby
ที่รัก ที่รัก

Baby I’m so down for you
ที่รัก ฉันยอมตามคุณนะ
No matter what you do, (real talk), I’ll be around
ไม่ว่าคุณทำอะไร (พูดจริงนะ) ฉันจะอยู่ข้างๆคุณ
(Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,)
(Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)
Oh baby
โอ้ ที่รัก
See baby I been feelin’ you
เห็นมะ ที่รัก ฉันรับความรู้สึกของคุณได้นะ
Before I even knew what feelings were about
ก่อนที่ฉันจะรู้ว่าความรู้สึกนี้คืออะไร
Oh baby
โอ้ ที่รัก
(Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,)
(Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

When I try to explain it I be sounding all crazy
ในตอนที่ฉันพยายามอธิบายมัน ฉันก็ออกอาการเสียงแบบว่าบ้าๆบอๆ
Words don’t ever come out right
คำพูดมันไม่ยอมหลุดออกมาอะนะ
I get all tongue tied (and twisted)
ลิ้นของฉันมันพันกันมั่วไปหมด
I can’t explain what I’m (feeling)
ฉันไม่สามารถอธิบายว่าฉัน(รู้สึกยังไง)
And I say baby, baby, baby
และฉันก็เอาแต่พูดว่า ที่รัก ที่รัก ที่รัก

(Baby I) oh baby, oh baby, my baby
(ที่รัก ฉัน) โอ้ ที่รัก โอ้ ที่รัก ที่รักของฉัน
(Baby I) oh baby, baby I
(ที่รัก ฉัน) โอ้ ที่รัก ที่รัก ฉัน
All I’m tryna say is you’re my everything (baby)
ทั้งหมดที่ฉันพยายามจะพูดคือว่า คุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉัน (ที่รัก)
But every time I try to say it
แต่ทุกครั้งที่ฉันพยายามพูดมันออกมา
Words, they only complicate it
คำพูดต่างๆ มันดูสับสนซับซ้อนไปหมด
Baby, baby
ที่รัก ที่รัก

Straight up, you got me,
ว่ากันซื่อๆเลย คุณได้ใจฉันไปแล้ว
All in, how could I not be,
หมดเกลี้ยง ฉันจะไม่เป็นแบบได้ยังไงละ
I sure hope you know (I sure hope you know)
ฉันมั่นใจว่าคุณก็รู้อยู่แล้ว (ฉันมั่นใจว่าคุณก็รู้อยู่แล้ว)
If it’s even possible, I love you more
หากว่ามันเป็นไปได้ ฉันคงรักคุณมากกว่านี้อีก
Than the word love can say it (say it)
มากกว่าที่คำว่ารักมันจะบอกได้ (บอกได้)
It’s better not explaining
แล้วมันก็ไม่ต้องอธิบายดีกว่า
That’s why I keep saying … Baby I
ว่าทำไมฉันเอาแต่พูดออกไปว่า ที่รัก ฉัน

Oh baby, oh baby, my baby
โอ้ ที่รัก โอ้ ที่รัก ที่รักของฉัน
(Baby I) ooh baby, baby I
(ที่รัก ฉัน) โอ้ ที่รัก ที่รัก ฉัน
All I’m tryna say is you’re my everything baby
ทั้งหมดที่ฉันพยายามจะพูดคือว่า คุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉัน ที่รัก
But every time I try to say it
แต่ทุกครั้งที่ฉันพยายามพูดมันออกมา
Words, they only complicate it
คำพูดต่างๆ มันดูสับสนซับซ้อนไปหมด
Baby, baby
ที่รัก ที่รัก
Baby
ที่รัก
Baby, baby
ที่รัก ที่รัก

(Baby I) oh baby, oh baby, my baby
(ที่รัก ฉัน) โอ้ ที่รัก โอ้ ที่รัก ที่รักของฉัน
(Baby I) oh baby, baby I
(ที่รัก ฉัน) โอ้ ที่รัก ที่รัก ฉัน
All I’m tryna say is you’re my everything baby
ทั้งหมดที่ฉันพยายามจะพูดคือว่า คุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉัน ที่รัก
But every time I try to say it
แต่ทุกครั้งที่ฉันพยายามพูดมันออกมา
Words, they only complicate it
คำพูดต่างๆ มันดูสับสนซับซ้อนไปหมด
Every time I try to say it
ทุกครั้งที่ฉันพยายามพูดมันออกมา
Words, they only complicate it
คำพูดต่างๆ มันดูสับสนซับซ้อนไปหมด
Every time I try to say it
ทุกครั้งที่ฉันพยายามพูดมันออกมา
Words, they only complicate it
คำพูดต่างๆ มันดูสับสนซับซ้อนไปหมด
Baby, baby
ที่รัก ที่รัก
Baby, baby
ที่รัก ที่รัก

หมายเหตุ

thee (pron) – you แปลว่า คุณ คำนี้เป็นภาษาอังกฤษสมัยโบราณคะ (Old English) ไม่ได้ใช้ในภาษาพูดทั่วไป จะพบได้ก็ในหนังสือ บทความ กลอน หนัง เพลง ประมาณนี้คะ

ส่งความเห็น / คำถาม

Be the First to Comment!

avatar