,

แปลเพลง A Light That Never Comes ของ Linkin Park & Steve Aoki

แปลเพลง A Light That Never Comes ของ Linkin Park & Steve Aoki

แปลเพลง A Light That Never Comes ของ Linkin Park & Steve Aoki

เพลง : A Light That Never Comes

ศิลปิน : Linkin Park & Steve Aoki

แปลโดย : SameOldShoes

[pl_video type=”youtube” id=”RsKQOm_iJug”]

Nah, you don’t know me
ไม่เลย คุณไม่รู้จักผมหรอก
Lightning above and a fire below me
สายฟ้าเบื้องบนและเพลิงไฟเบื้องล่างผม
You cannot catch me, cannot hold me
คุณจับผมไม่ได้หรอก ยึดเหนี่ยวผมไว้ก็ไม่ได้
You cannot stop, much less control me
คุณหยุดผมไม่ได้หรอก ไม่แม้แต่จะควบคุมผมได้เพียงนิด
When it rains, it pours
เมื่อยามฝนตก มันจะเทมาอย่างหนัก
When the floodgates open, brace your shores
เมื่อประตูกั้นน้ำเปิดขึ้น จงเกาะชายฝั่งไว้ให้มั่น
That pressure don’t care when it breaks your doors
แรงดันมันไม่สนหน้าไหนหรอกนะ ในตอนที่มันทลายประตูของคุณ
Say it’s all you can take, better take some more
ขอบอกว่านั้นคือสิ่งที่คุณต้องรับไปทั้งหมด และควรต้องรับไปให้มากขึ้นอีก

(Oh)
‘Cause I know what it’s like to test fate
เพราะผมรู้ว่ามันเป็นยังไงที่ต้องถูกทดสอบชะตากรรม
Had my shoulders pressed with that weight
บนบ่าของผมถูกกดทับไว้ด้วยน้ำหนักนั้น
Stood up strong in spite of that hate
ต้องยืนยันอย่างแข็งแกร่งแม้ว่าจะโดยเกลียดชัง

(Oh)
Night gets darkest right before dawn
กลางคืนจะมืดมิดที่สุดก็ก่อนรุ่งสาง
What don’t kill you makes you more strong
อะไรที่ฆ่าคุณไม่ได้ จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้น
And I been waiting for it so long
และผมก็รอคอยมันมาอย่างยาวนาน

The nights go on
ค่ำคืนก็เดินต่อไป
Waiting for a light that never comes
เฝ้ารอคอยแสงที่ไม่เคยเหยียบย่างเข้ามา
I chase the sun
ผมไล่ตามดวงอาทิตย์
Waiting for a light that never comes
เฝ้ารอคอยแสงที่ไม่เคยเหยียบย่างเข้ามา
(Oh) (Oh) (Oh)
Waiting for a light that never comes
เฝ้ารอคอยแสงที่ไม่เคยเหยียบย่างเข้ามา

When I was young, they told me, they said
ในตอนผมยังเด็ก พวกเขาได้บอกผม พวกเขากล่าวว่า
Make your bed, you lie in that bed *
แกจะต้องยอมรับกรรม ในสิ่งที่แกทำไว้
A king can only reign ’til instead
ราชันย์ครองราชได้เพียงแค่จนกว่า
There comes that day it’s “off with his head”
ถึงวันที่มีบัญชาว่า “เอาไปตัดหัวซะ”

(Oh)
Night gets darkest right before dawn
กลางคืนจะมืดมิดที่สุดก็ก่อนรุ่งสาง
What don’t kill you makes you more strong
อะไรที่ฆ่าคุณไม่ได้ จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้น
You’ll have my mercy then when you’re gone
คุณจะได้รับความปราณีจากผมก็ต่อเมื่อคุณได้ตายไปแล้ว

The nights go on
ค่ำคืนก็เดินต่อไป
Waiting for a light that never comes
เฝ้ารอคอยแสงที่ไม่เคยเหยียบย่างเข้ามา
I chase the sun
ผมไล่ตามดวงอาทิตย์
Waiting for a light that never comes
เฝ้ารอคอยแสงที่ไม่เคยเหยียบย่างเข้ามา
(Oh) (Oh) (Oh)
Waiting for a light that never comes
เฝ้ารอคอยแสงที่ไม่เคยเหยียบย่างเข้ามา

And I told them:
และผมก็บอกพวกเขาไปว่า
Nah, you don’t know me
ไม่เลย คุณไม่รู้จักผมหรอก
Lightning above and a fire below me
สายฟ้าเบื้องบนและเพลิงไฟใต้ตัวผม
You cannot catch me, cannot hold me
คุณจับผมไม่ได้หรอก ยึดเหนี่ยวผมไว้ก็ไม่ได้
You cannot stop, much less control me
คุณหยุดผมไม่ได้หรอก ไม่แม้แต่จะควบคุมผมได้เพียงนิด
When it rains, it pours
เมื่อยามฝนตก มันจะเทมาอย่างหนัก
When the floodgates open, brace your shores
เมื่อประตูกั้นน้ำเปิดขึ้น จงเกาะชายฝั่งไว้ให้มั่น
That pressure don’t care, it breaks your doors
แรงดันมันไม่สนหน้าไหนหรอกนะ มันทลายประตูของคุณ
Say it’s all you can take, better take some more
ขอบอกว่านั้นคือสิ่งที่คุณต้องรับไปทั้งหมด และควรต้องรับไปให้มากขึ้นอีก

(Oh) (Oh) (Oh)
Waiting for a light that never comes
เฝ้ารอคอยแสงที่ไม่เคยเหยียบย่างเข้ามา

The nights go on
ค่ำคืนก็เดินต่อไป
Waiting for a light that never comes
เฝ้ารอคอยแสงที่ไม่เคยเหยียบย่างเข้ามา
I chase the sun
ผมไล่ตามดวงอาทิตย์
Waiting for a light that never comes
เฝ้ารอคอยแสงที่ไม่เคยเหยียบย่างเข้ามา
(Oh) (Oh) (Oh)
Waiting for a light that never comes
เฝ้ารอคอยแสงที่ไม่เคยเหยียบย่างเข้ามา

* Make your bed, you lie in that bed มาจากสำนวน have made one’s bed and have to lie in it แปลว่า ก้มหน้ารับกรรมที่ก่อไว้

ส่งความเห็น / คำถาม

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz