เรียนภาษาอังกฤษกับ สำนวน (Idiom)

idioms

ก่อนอื่นมาดูก่อนว่า Idiom คืออะไร แล้วทำไมเราถึงจะต้องเรียนรู้มันด้วย เอาละ Idiom คือ สำนวน ซึ่งหมายถึง คำหรือศัพท์ที่ไม่ได้มีความหมายตรงตัวของมันนั่นเองแหละคะ เช่นถ้าของไทยก็อย่าง “ได้ทีขี่แพะไล่” ซึ่งความหมายจริงๆ เราไม่ได้ไปขี่แพะไล่ใคร ทีนี้สำนวนในภาษาอังกฤษมีมากมายหลายประโยคอยู่ ทั้งที่คุ้นหูเพราะใช้กันเยอะ และทั้งที่ไม่คุ้นหู ใช้กันเยอะ แต่ในชีวิตเราไม่เคยได้ยิน อิอิ

แล้วทำไมเราต้องเรียนความหมายมันด้วยละ เอ่อ นั้นนะซิคะ งั้นแค่นี้นะ !! ไม่ช่าย เราต้องรู้ความหมายมันซิคะ ไม่งั้นเราก็จะคุยหรือแหลงกะฝรั่งไม่รู้เรื่อง อย่างเช่น so far แปลแบบไม่รู้เรื่องว่ามันคือ Idiom ก็กลายเป็นว่า ไกลมาก 555 go so big กันเลยละคะ (go so big เป็นสำนวนที่คนไทยคุยกันเล่นๆนะค่ะ ไม่ใช่ของฝรั่งนะคะ ถ้าฝรั่ง ไปกันใหญ่ = Out of hand) เพราะจริงๆแล้ว so far เป็น Idiom นะค่ะ แปลได้ดังนี้ 1. Up to the present moment จนถึงทุกวันนี้ จนกระทั่งปัจจุบัน, จนเดี๋ยวนี้ 2. To a limited extent เพียงแค่นี้, เพียงเท่านี้

พี่จะทยอยๆหา Idiom มาลงให้น้องได้เรียนรู้กันนะคะ ซึ่งจะให้รู้ทั้งความหมายที่เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ถ้าอันไหนเหมือนกับสำนวนไทยก็จะยกมาเทียบให้กันเป็นความรู้เพิ่มเติมนะจ๊ะ

Idioms by Alphabet (สำนวนเรียงตามตัวอักษร)

A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z

 

A

a couch potato

a person who does not like physical activity and prefers to sit down, usually to watch television. คนขี้เกียจ ที่ส่วนใหญ่เอาแต่ดูทีวี

a dead end

a situation in which no progress can be made. หมดหวัง, ภาวะที่ไร้ความหวัง

A Dime A Dozen

Anything that is common and easy to get. ของธรรมดาๆ พื้นๆ

a knight in shining armour (armor)

someone who helps you when you are in a difficult situation. คนที่ช่วยเหลือคุณในยามลำบาก – สำนวนไทยก็ อัศวินขี้ม้าขาว

a matter of life and death

something that is very important or serious. เรื่องสำคัญมากๆ, เรื่องคอขาดบาดตาย Ex. Don’t disturb me unless it’s matter of life and death.

A mixed blessing (n.)

something that has bad effects as well as advantages. สิ่งที่มีทั้งข้อได้เปรียบและเสียเปรียบพอๆกัน

a narrow escape

a situation in which you were lucky because you just managed to avoid danger or trouble. รอดจากอันตรายหรือจากปัญหาอย่างเฉียดฉิว

a new lease of life also a new lease on life

an opportunity to be successful or happy after having experienced a series of difficulties. ความมีชีวิตชีวาอีกครั้ง, การมีชีวิตใหม่อีกครั้ง

Ex. The heart operation was a complete success and has given her a new lease on life.

a pat on the back

if you give someone a pat on the back, you praise them for something good that they have done (often + for ). แสดงความยินดี

Ex. She deserves a pat on the back for keeping things going while you were away.

A piece of cake

Something very easy ง่ายมากๆ ตรงกับสำนวนไทย ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

a ray of sunshine

someone or something that makes you feel happy or hopeful, especially in a difficult situation. คนหรือสิ่งของ ที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขหรือความหวัง (โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ยากลำบาก)

a red-letter day

a day that is very important or very special. วันสำคัญ, วันพิเศษ

Ex. The day our daughter was born was a real red-letter day for us.

a roller coaster | a roller-coaster ride

a situation which changes suddenly and often between being good and being bad. สภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปมาอย่างรุนแรง

a shot in the arm

a strong positive influence. สิ่งกระตุ้น

a slip of the tongue

a mistake you make when speaking, such as using the wrong word. พลั้งปาก, หลุดปากพูดออกไปโดยไม่ตั้งใจ เช่นการใช้คำผิด

above the law

not having to obey laws or rules. ไม่เคารพเชื่อฟังกฎหมายหรือกฎระเบียบ

across the board

including all parts of something. ทั่วทั้งหมด

add fuel to the fire

to make a situation worse than it already is. ตรงกับสำนวนไทย เติมเชื้อไฟ คือทำเหตุการณ์ที่แย่อยู่แล้วให้แย่ลงไปอีก

against all odds | against all the odds

despite very low probability; in a most unlikely way. แทบไม่มีความเป็นไปได้

all the rage

in current fashion; being a current fad; very fashionable or stylish. เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

an end in itself

if an activity or action is an end in itself, it is important to you not because it will help you to achieve something else, but because you enjoy doing it or think that it is important. ทำด้วยใจรัก

an even break

a fair chance; a fair judgment. โอกาสที่เท่าเทียมกัน, ความยุติธรรม

Ex. Please give me an even break! I need some help here!

another string to your bow

an extra skill or qualification which you can use if you cannot use your main one. ความสามารถพิเศษอีกอย่างที่ใช้ทำมาหากินได้ นอกจากความสามารถหลัก

Ex. If you can teach English as well as yoga, it’s another string to your bow.

apple doesn’t fall far from the tree

kids are like their parents. เชื้อไม่ทิ้งแถว , ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ความหมายเหมือนกับ like father, like son

at one’s wit’s end

at the limits of one’s mental resources. จนปัญญา, หมดปัญญา

a volte-face

a sudden change of a belief or plan to the opposite of what it was before. การกลับหน้ามือเป็นหลังมือ

a white lie

a lie that you tell in order not to upset someone. การโกหกที่บอกไปเพื่อไม่ให้ผู้ฟังต้องเสียใจ หรืออารมณ์เสีย

B

back of the beyond

the most remote place; somewhere very remote. สถานที่ ที่ไกลมากๆ

bad hair day

a bad day in general. (As when one’s inability to groom one’s hair in the morning seems to color the events of the day.) วันที่อะไรๆ ก็แย่ไปหมด

Ex. I’m sorry I am so glum. This has been a real bad hair day.

bag of tricks

all the clever methods by which someone achieves something. วิธีการต่างๆ นาๆ

Ex. It remains to be seen what this side will pull out of their bag of tricks for the semi-final.

bark up the wrong tree

to make the wrong choice; to ask the wrong person; to follow the wrong course. คิดผิด, เข้าใจผิด

Ex. If you think I’m the guilty person, you’re barking up the wrong tree.

be as dry as a bone

to be extremely dry. แห้งแล้งมาก

behind the eight ball

in a difficult situation. ตกที่นั่งลำบาก

Ex. Carlo is behind the eight ball now because his final exam is in two days and he still hasn’t started studying for it.

Best laid plans

A proverbial expression used to signify the futility of making detailed plans when the outcome is uncertain. แผนที่วางไว้อย่างดี

bite off more than you can chew

to try to do more than you are able to do. ทำอะไรเกินกว่าความสามารถที่จะทำได้

Bite one’s tongue

to struggle not to say something that you really want to say. พยายามไม่พูดในสิ่งที่อยากพูด

burn your bridges | burn your boats

to permanently and unpleasantly end your relationship with a person or organization. ทำลายโอกาสที่คุณจะกลับไปสถานการณ์  งาน  หรือสถานะเดิม

butterflies in one’s stomach

a nervous feeling in one’s stomach. รู้สึกท้องไส้ปั่นป่วน

by far

to a great degree. มากมาย

By the book

following the rules exactly. ตามกติกา ตามกฎเกณฑ์

by the way

a phrase indicating that the speaker is adding information. ใช้เมื่อผู้พูดต้องการจะบอกข้อมูลเพิ่มเติม

a phrase indicating that the speaker is casually opening a new subject. ใช้เมื่อผู้พูดต้องการเปิดประเด็นใหม่

C

call a spade a spade

to call something by its right name; to speak frankly about something, even if it is unpleasant. พูดเปิดอก

can’t see the wood for the trees (can’t see the forest for the trees)

if someone can’t see the wood for the trees, they are unable to understand what is important in a situation because they are giving too much attention to details. เอาแต่สนใจกับรายละเอียดปลีกย่อยมากเกินไปจนมองไม่เห็นจุดสำคัญของเหตุการณ์

catch somebody’s eye

to attract someone’s attention. ดึงดูดความสนใจของใครบางคน

caught in the act

seen doing something illegal or private. ถูกจับได้คาหนังคาเขา = caught red-handed

caught red-handed

seen doing something illegal or private. ถูกจับได้คาหนังคาเขา = caught in the act

Ex. I caught him red-handed trying to break into my car.

chew the fat | chew the rag

to chat or gossip. พูดคุย หรือ ซุบซิบ นินทา

clean as a whistle

very clean, innocent and free from sin or wrong. สะอาดมาก, บริสุทธิ์ไม่มีความผิด

Ex. The car was as clean as a whistle after the Girl Scouts washed it. Jane’s record was clean as a whistle; she had never committed even the smallest infraction.

come a cropper

to have a misfortune; to fail. ฉิบหาย, โชคร้าย, ล้มเหลว

Ex. Jane was out all night before she took her final. She really came a cropper.

cost the earth | charge the earth

to be very expensive. แพงมาก

Cut (one’s) teeth on

To learn or do as a beginner or at the start of one’s career. เรียนรู้หรือทำบางสิ่งเมื่ออายุน้อยมาก

D

damned if you do and damned if you don’t

No matter what you do, it will cause trouble. ไม่ว่าคุณจะทำอะไร ก็มีปัญหาอยู่ดี

day to day

a day-to-day activity is one of the things that you have to do every day, usually as a part of your work (always before noun). แต่ละวัน

dead to the world

sound asleep. หลับสนิท, หลับลึก

intoxicated. เมามายมาก

deep pockets

if an organization or a person has deep pockets, they have a lot of money. รวยมากๆ

Ex. Anyone who tries to help that company will need deep pockets – it is nearly bankrupt.

dig one’s own grave

to be responsible for one’s own downfall or ruin. แพ้ภัยตัวเอง

Ex. If you try to cheat the bank, you will be digging your own grave.

Don’t hold your breath.

Do not stop breathing waiting for something to happen that won’t happen. ไม่มีทางเป็นไปได้, ฝันไปเถอะ

do one’s (level) best

to do something as well as one can. พยายามอย่างเต็มที่

Ex. I was upset when I didn’t get into the university I wanted to go to, so my grandma hugged me and said, “You did your best, dear. Leave the rest to God.”

drag your feet/heels

to deal with something slowly because you do not really want to do it (often + on/over ). เตะถ่วง

Ex. He was asked why the government had dragged its feet on the question of a single European currency.

drop a bombshell

to suddenly tell someone a piece of news that upsets them very much. ประกาศข่าวที่น่าตื่นตะลึง, ทำให้แตกตื่น

E

(as) easy as pie | easy as abc

very easy. ง่ายมากๆ

eat humble pie

to act very humble when one is shown to be wrong. นอบน้อมมาก

err on the side of caution

if you err on the side of caution when you are deciding what to do, you do the thing that is safe instead of taking a risk. ทำด้วยความระมัดระวัง, ปลอดภัยไว้ก่อน

Ex. I decided to err on the side of caution and spend less than my full allowance.

F

face the music

to accept criticism or punishment for something that you have done. การยอมรับผิดในสิ่งที่ได้ทำลงไป

a fair-weather friend

someone who is only your friend when you are happy and successful. เพื่อนกิน

Ex. I had lots of friends when I was rich and successful, but when the money was gone it became clear that most were only fair-weather friends.

for better or (for) worse

this could be good or bad. ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม

forty winks

a short sleep during the day. การงีบหลับ

Ex. If I have a late night I sometimes catch forty winks on the train on the way to work.

fresh as a daisy

always alert and ready to go. คนที่ตื่นตัวและเตรียมพร้อม

Ex. I might look awful first thing in the morning, but after a cup of tea and a bit of meditation I’m as fresh as a daisy.

friends in high places

important people whom you can ask for support and help in getting what you want. คนที่อยู่ในตำแหน่งใหญ่โต ที่สามารถช่วยเหลือในสิ่งที่คุณร้องขอต้องการได้

Ex. If you want to get to see the mayor, it helps to have friends in high places.

from time to time

occasionally (but not very often). บางครั้งบางคราว

from/since the year dot | from/since the year one

for a very, very long time. นานมากๆ

G

get something off one’s chest

to unburden oneself; to confess something; to criticize or make a personal complaint to someone. ระบายเรื่องกลุ้มใจไม่สบายใจออกมา, บ่นให้ฟัง

give the green light

to give permission for someone to do something or for something to happen (often + to do sth). อนุญาตให้ใครทำอะไรได้ตามที่ต้องการ

go down a treat

if something goes down a treat, people enjoy it very much. สิ่งที่ทำให้มีความสุข

going great guns

going fast or energetically. ไปได้สวย, ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

EX. I’m over my cold and going great guns. Business is great. We are going great guns selling ice cream.

H

hang in there | hang on in there

Be patient, things will work out. อย่ายอมแพ้, อย่าท้อ, สู้ๆ

Ex. Giving up cigarettes is really hard, but it gets easier as each day passes, so hang in there and you’ll soon feel better.

hard to swallow

if something that someone says is hard to swallow, it is difficult to believe. ยากที่จะเชื่อ

have a heart-to-heart (talk)

to have a sincere and intimate talk. พูดคุยเปิดเผยและเป็นกันเอง

have egg on one’s face

to be embarrassed by something one has done. ขายขี้หน้า, เสียหน้า

have one’s head in the clouds

to be unaware of what is going on from fantasies or daydreams. ไม่ตระหนักถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น, ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง

have one’s heart in the right place

to have good intentions, even if there are bad results. มีความตั้งใจ แม้ผลที่ออกมาไม่ดี

Ex. I don’t always do what is right, but my heart is in the right place.

have your ear to the ground also keep your ear to the ground

to watch and listen carefully to what is happening around you. ดูและฟังอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่าเกิดอะไรขึ้นรอบๆตัวคุณ

Hit the books

To study, especially with concentrated effort. ไปเรียน (แบบขยันเรียน)

hit the road

to depart; to begin one’s journey, especially on a road trip; to leave for home. ออกเดินทาง

hit the roof / go through the roof

to suddenly become very angry. โกรธมาก, hit the ceiling. ราคาพุ่งขึ้นอย่างทันที

hit town

to arrive in town. เข้ามาในเมือง

Hold one’s breath

to wait or delay until something special happens. (Usually in the negative.) – รอหรือชะลอไป จนกว่าสิ่งที่พิเศษจะเกิดขึ้น (มักใช้ในแง่ลบ)

hold/stand your ground

to refuse to change your opinions or behaviour, even if other people try to force you to do this. ไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความเห็น

to refuse to move backwards, especially when you are being attacked. ยึดมั่นอยู่ที่เดิม ไม่ถอย ตั้งรับ ตั้งมั่น รักษาสถานะไว้

hold the fort

to be left in charge of a situation or place while someone is away. ดูแลสถานที่หรือกิจกรรมที่กำลังทำอยู่ดำเนินต่อไปอย่างเรียบร้อยในขณะที่อีกคนหนึ่งไม่อยู่

hold your head high | hold your head up high

to show that you are not ashamed of your efforts. ภูมิใจ

hold your own

to be as successful as other people or things in a situation. เก่งหรือประสบความสำเร็จเท่าๆ กับคนอืนในเรื่องนั้น

hold your tongue

to say nothing or to stop speaking. เงียบ, หุบปาก

I

I (can) feel it in my bones

something that you say when you are certain something is true or will happen, although you have no proof. ลางสังหรณ์, รู้สึกมั่นใจว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นหรือจะเป็นจริง แม้ว่ายังไม่มีหลักฐาน

ill at ease

uneasy; anxious. กังวล Ex. I feel ill at ease about the interview.

in a row

in a series without interruption. อย่างต่อเนื่องติดต่อกัน

in deep water

in a dangerous or vulnerable situation; in a serious situation, especially one that is too difficult or is beyond the level of one’s abilities; in trouble. ประสบปัญหา มีความยุ่งยาก

Ex. John is having trouble with back taxes. He’s in deep water.

in relation to = vis-a-vis

relating to someone or something; in connection with someone or something. เนื่องจาก, ตามที่, เกี่ยวกับ

in someone’s good books

if you are in someone’s good books, they are pleased with you. เป็นที่พึงพอใจ

in the black

not in debt; in a financially profitable condition. (As opposed to in the red.) – ไม่มีหนี้สิน ตรงข้ามกับคำว่า in the red

In the flesh

Alive. มีชีวิตอยู่

In person; present. มาด้วยตัวเอง, ตัวเป็นๆ

in the (very) nick of time

just in time; at the last possible instant; just before it’s too late. ทันเวลาพอดี, ก่อนจะสายเกินไป

in a nutshell

very briefly. อย่างสั้นๆมากๆ

in the red

If a person or a company is in the red, their debts are greater than their assets. หนี้ท่วมหัว

itchy feet

the need to leave; a feeling of a need to travel. ความต้องการที่จะเดินทางหรือท่องเที่ยว ตรงกับสำนวนของไทย คือ ชีพจรลงเท้า

It’s written all over one’s face.

It is very evident and can easily be detected when looking at someone’s face. แสดงออกทางสีหน้าอย่างเห็นได้ชัด

Ex. I know she’s guilty. It’s written all over her face.

J

jump on the bandwagon, get on the bandwagon

to support something that is popular. ทำตามกระแสนิยม

(almost) jump out of one’s skin and nearly jump out of one’s skin

to react strongly to shock or surprise. ตกใจ หรือประหลาดใจอย่างมาก

jump the gun

to do something too soon, especially without thinking carefully about it. ด่วนทำอะไรล่วงหน้าไปก่อน ทั้งๆ ที่ยังไม่ควรหรือไม่จำเป็นจะต้องทำ

jump through hoops | go through hoops

to do a lot of extra things so you can have or do something you want. พยายามทำอะไรที่หนักหรือยุ่งยากมากๆ เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ

junk food

Food that is bad for us because it contains large amounts of harmful substances like artificial colouring, preservatives, salt, refined sugar, and so on. อาหารขยะ, อาหารที่มีคุณค่าต่ำแต่มีแคลอรี่สูง

Just my luck!

something that you say when something bad happens to you. โชคฉันไม่ดีเอง โทษใครไม่ได้

just the ticket

to be just the perfect thing or exactly what is needed. สิ่งที่สมบูรณ์แบบ, สิ่งที่ต้องการจริงๆ

Ex. This soup is just the ticket for a quick lunch.

just what the doctor ordered

exactly what is wanted or needed. เป็นสิ่งที่จำเป็นหรือต้องการ

K

keep a low profile

to avoid attracting attention to yourself. ไม่ทำตัวให้เป็นจุดสนใจ

Ex. After all the bad publicity over the problems in his private life, the team’s captain kept a low profile for a few months.

keep abreast of

Stay or cause to stay up-to-date with. ตามทัน (เหตุการณ์หรือข่าวสารข้อมูล)

Ex. This new service helps doctors keep abreast of the newest drugs available.

keep it under your hat

to keep something secret. อย่าไปบอกใครนะ, เก็บเป็นความลับไว้

keep one’s nose clean

to keep out of trouble, especially trouble with the law. หลีกเลี่ยงจากปัญหา โดยเฉพาะเรื่องผิดกฎหมาย

keep one’s word

to uphold one’s promise; to do as one says. รักษาสัญญา, ทำตามที่ได้พูดไว้

Ex. Keeping one’s word is necessary in the legal profession.

keep something/someone at bay

to prevent something or someone unpleasant from coming too near you or harming you. ช่วยให้พ้นจาก

Ex. We kept the flood waters at bay by building a wall of sandbags around our house.

keep track (of somebody/something)

to continue to be informed or know about someone or something. ติดตาม Ex. I’ve never been very good at keeping track of how I spend my money.

keep up with the Joneses

to try to own all the same things as people you know in order to seem as good as them. พยายามให้มีเหมือนคนอื่นที่เหนือกว่า

Ex. Her only concern in life was keeping up with the Joneses.

kick the habit

to stop doing something that is difficult to stop doing, especially taking drugs, smoking, or drinking alcohol. เลิกนิสัย (เช่น ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ติดยาเสพติด)

Knock it off!

to stop doing something that annoys you. หยุดเถอะ

know someone or something like the palm of one’s hand; know someone or something like the back of one’s hand; know someone or something like a book

to know someone or something very well. รู้จักคนนั้นๆหรือสิ่งนั้นๆเป็นอย่างดี

know your stuff

to know a lot about a subject or be an expert at doing something. เชี่ยวชาญ หรือรู้ในสิ่งที่ทำเป็นอย่างดี

L

leave somebody to their own devices

to let someone do what they want without helping them or trying to control them (usually passive). ทิ้งไว้ให้ดูแลตัวเอง

let off steam

to do or say something that helps you to get rid of strong feelings or energy. ทำตัวร่าเริง

let the cat out of the bag

to tell something that is a secret, often without intending to. เปิดเผยความลับ โดยไม่ตั้งใจ

like father, like son

Fathers and sons resemble each other, and sons tend to do what their fathers did before them. เชื้อไม่ทิ้งแถว , ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ความหมายเหมือนกับ apple doesn’t fall far from the tree

live by/on one’s wits

to earn enough money to live by being clever or cheating people. หาเงินอย่างทุจริต

M

made of money

have lots of money.รวยมากๆ, มีเงินมาก

Make a mess

to mess something up; to ruin something. – ทำให้บางอย่างวุ่นวาย ทำให้บางอย่างเสียหาย

make a mountain out of a molehill

to make a slight difficulty seem like a serious problem (usually in continuous tenses). วิตกกังวลเกินไป

EX. Come on, don’t make a mountain out of a molehill. It’s not that important. Mary is always making mountains out of molehills.

make the most of something

to make something appear as good as possible; to exploit something; to get as much out of something as is possible.

Ex. They designed the advertisements to make the most of the product’s features.

much ado about nothing

If you say something is much ado about nothing, you think it’s an overreaction to something that shouldn’t have caused so much trouble. ตื่นเต้นโวยวายกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง

N

neck and neck

exactly even, especially in a race or a contest. สูสี, หายใจรดต้นคอ

neck of the woods

a neighbourhood or a district. ในละแวกบ้าน

Never say die!

Do not give up. อย่าล้มเลิก, อย่าท้อแท้, อย่าหมดกำลังใจ, อย่ายอมแพ้ ฯลฯ

nip something in the bud

to prevent a small problem from getting worse by stopping it soon after it starts. ยุติได้ตั้งแต่เริ่มแรก

nothing to write home about

mediocre; not as good as you expected. ธรรมดา, พื้นๆ, ไม่ดีอย่างที่คิด

no way

not possibly. เป็นไปไม่ได้

(every) now and then and (every) now and again; (every) once in a while

sometimes; occasionally, infrequently. บางครั้งบางคราว

O

off your own bat

if you do something off your own bat, you do it without anyone else telling you or asking you to do it. ทำด้วยตัวเอง โดยไม่ใครบอก หรือถามใคร

on the one hand | on the other hand

something that you say when you are speaking about two different facts or two opposite ways of thinking about a situation. ในทางตรงข้าม, ในทางกลับกัน

on the strength of something

because of something that has influenced or persuaded you. เนื่องจากมีบางสิ่งบางอย่างโน้มน้าวหรือชักชวนคุณ

once and for all

if you do something once and for all, you finish doing it so that it does not have to be dealt with again. เป็นครั้งสุดท้าย Ex. I’m fed up with arguing about this – let’s just settle this argument once and for all.

out-of-date

Something is old and no longer useful or no longer accurate. เก่าและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้, ไม่ถูกต้อง

Out of hand

Out of control ไปกันใหญ่, ไม่สามารถควบคุมได้

out of the blue

if something happens out of the blue, it happens suddenly and you are not expecting it. ทันทีทันใด

over the top

too extreme. มากเกินไป

P

paint the town red

to go out and enjoy yourself in the evening, often drinking a lot of alcohol and dancing. ออกไปเที่ยวฉลองให้สุดเหวี่ยง ดื่มเต้นอย่างสุดๆ

part and parcel (of something)

something that cannot be separated from a condition or activity. ส่วนสำคัญ

plain sailing

very easy, smooth or easy progress. ขั้นตอนที่ไม่ยากลำบาก, ราบรื่น, เรื่องง่ายๆ

Ex. The roads were busy as we drove out of town but after that it was plain sailing all the way to the coast.

pop the question

to ask someone to marry you. ขอแต่งงาน

Ex. I remember he popped the question while we were eating ice cream.

pull out all the stops

to do everything you can to make something successful. พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้บางอย่างเกิดผลสำเร็จ

Put a sock in it!

an impolite way of telling someone to be quiet. บอกคนที่ส่งเสียงดังให้เงียบ (แบบไม่สุภาพ)

put all one’s eggs in one basket

put all efforts or resources into one person, one thing or one plan, and if things don’t work out, you lose everything. เอาความหวัง ทรัพยากร ความเสี่ยง หรือทุกๆอย่างไว้กับคนๆเดียว สิ่งเดียว แผนการเดียว

Ex. Don’t invest all your money in one company. Never put all your eggs in one basket.

put one’s foot in it

to say something by accident which embarrasses or upsets someone. พูดในสิ่งที่ไม่ดี โดยไม่ได้ตั้งใจ ทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ ไม่สบายใจ ตรงกับสำนวนไทยก็คือ แกว่งเท้าหาเสี้ยน

put one’s own house in order | get one’s own house in order

to make one’s own affairs right, before or instead of criticizing someone else. แก้ไขปัญหาของตัวเองให้ได้ก่อนเถอะ

put someone’s nose out of joint

to upset or annoy someone. ทำให้รำคาญ

Q

quality time

time spent with someone allowing interaction and closeness. ช่วงเวลาที่ต้องดูแลบางคน

quick off the mark

to be quick to act or to react to an event or situation. ตอบสนองอย่างทันท่วงที

quit while one ahead

to stop doing something while one is still successful. หยุดทำในตอนที่ประสบความสำเร็จ

R

right down someone’s alley หรือ  right up someone’s alley

ideally suited to one’s interests or abilities. เป็นสิ่งที่เหมาะกับคนๆนั้น, เป็นสิ่งที่คนๆนั้นถนัด

Ex.I’ve found a job that should be right down Lou’s alley. It’s writing for a baseball magazine, so he could use his writing skills and his knowledge of baseball.

Rock the boat

to do or say something that causes problems, especially if you try to change a situation which most people do not want to change – พูดหรือทำอะไรออกไปแล้วทำให้เหตุการณ์นั้นๆแย่ลง ตรงกับสำนวนไทยที่ว่า ชักใบให้เรือเสีย

run out of steam, run out of gas

to suddenly lose the energy or interest to continue doing what you are doing. เลิกสนใจ, ไม่พยายามต่อ

run your mouth

to talk a lot. พูดมาก

S

Safe and sound

Safe and without injury or damage ปลอดภัยดี ไม่มีอันตราย

see red

to become very angry. โกรธ, โกรธมาก

Serve someone right

Be someone’s deserved punishment or misfortune สมน้ำหน้า, สมควรแล้ว

set the tone (for something)

to establish a particular mood or character for something. มีอารมณ์ร่วม

sight for sore eyes

if someone or something is a sight for sore eyes, you feel happy to see them. สิ่งที่ยินดีที่ได้เห็น

skate on thin ice

to be in a risky situation. อยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยง

Ex. I try to stay well informed so I don’t end up skating on thin ice when the teacher asks me a question.

smart mouth someone

who makes wisecracks; a cocky person who speaks out of turn. คนปากดี อวดเก่ง

So far

Up to the present moment จนถึงทุกวันนี้ จนกระทั่งปัจจุบัน, จนเดี๋ยวนี้

To a limited extent เพียงแค่นี้, เพียงเท่านี้

someone’s hands are tied

someone is not able to help or intervene. คนที่ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือ หรือก้าวก่ายอะไรได้ (อาจจะด้วยคำสั่งห้าม หรือไม่มีสิทธิ์ หรือไม่มีอำนาจที่จะทำให้ได้)

speak out of turn

to say something that you should not have said. พูดอะไรที่ไม่ควรพูด

stand on your own (two) feet

to provide yourself with all the things that you need without asking for help. เป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือของผู้อื่น

stands to reason

to seem reasonable. มีเหตุผลชัดเจน

steer clear of something/somebody

to avoid something or someone because they are dangerous or bad for you. หลีกเลี่ยง บางคนหรือบางสิ่ง เพราะจะก่อให้เกิดอันตรายกับคุณ หรือทำให้คุณแย่

stick out like a sore thumb | stand out like a sore thumb

to be easily noticed as different. แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจน

sweep somebody off their feet

to cause someone to fall suddenly and completely in love with you. ทำให้หลงใหล, ทำให้ตกหลุมรัก

Ex. You kind of expect to get swept off your feet on Valentine’s Day.

T

take somebody for granted

to fail to appreciate someone, usually said about someone who is not appreciated because you think they will always be available ไม่เห็นค่าของคนๆนั้น เห็นเป็นของตาย ไม่เห็นความสำคัญ

take something for granted

to fail to appreciate the value of something ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนั้น เห็นเป็นของตาย ไม่เห็นความสำคัญ

to accept something as true without questioning or testing it เชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นจริง โดยไม่พิสูจน์

take the bull by the horns

to forcefully attack a difficult situation. เผชิญกับสิ่งท้าทาย

teething problems | teething troubles

difficulties and problems experienced in the early stages of a project, activity, etc. ปัญหาในระยะแรกของการเริ่มทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด

ten feet tall

feeling really, really good. รู้สึกดีมากๆ

the new kid on the block

the newest person in a workplace or in an educational institute, or any other place or organization. เด็กใหม่, หน้าใหม่, คนใหม่

Ex. Have you met Brigette? She’s the new kid on the block – just started working here today.

through rose-coloured glasses | rose-colored glasses

with an attitude that things are better than they really are. มองโลกในแง่ดี

tighten your belt

to spend less money. ประหยัด = รัดเข็มขัด ในสำนวนไทย

time after time, time and (time) again

repeatedly; over and over (again). ซ้ำแล้วซ้ำอีก

To take a rain check (v)

to politely refuse an offer, with the possibility that you may accept in the future. ปฏิเสธข้อเสนออย่างสุภาพ แต่อนาคตก็เป็นไปได้ที่จะรับ

turn the page

to begin to behave in a more positive way after a period of difficulties. มองในแง่ดี

to stop thinking about or dealing with something. หยุดคิดบางเรื่อง, หยุดทำบางสิ่ง

U

under a cloud

thought possibly to be involved in something illegal or criminal. ถูกสงสัยในการกระทำบางสิ่งที่ผิดกฎหมาย

um and ah

If you “um and ah” you’re having trouble deciding what to say, or you’re having trouble telling somebody something. ไม่รู้จะพูดหรือบอกอย่างไรดี

under lock and key

in a safe, protected place. เก็บรักษาไว้อย่างมิดชิดแน่นหนา

under the table

money that is paid under the table is paid secretly, usually because it is illegal เงินสินบน, เงินใต้โต๊ะ

Ex. A lot of these people work 80-hour weeks with all or half of their salaries paid under the table.

be/feel under the weather

to feel ill. รู้สึกไม่สบาย

Ex. I’m feeling a little under the weather – I think I may have caught a cold.

up a gum tree

to be in a very difficult situation. อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมาก

upper crust

to the higher levels of society; the upper class. ชนชั้นสูง พวกสูงศักดิ์ พวกศักดินา

Ex. If Laura was really part of the upper crust, she wouldn’t need to borrow money all the time, would she?

upset the applecart

to cause trouble, especially by spoiling someone’s plans. ทำให้เสียเรื่องเสียแผน

V

verbal diarrhoea

if someone has verbal diarrhoea, they talk too much. – ปากมาก, พูดไม่หยุด

vis-a-vis = in relation to

relating to someone or something; in connection with someone or something. เนื่องจาก, ตามที่, เกี่ยวกับ

vote with your feet

to show that you do not support something, especially an organization or a product, by not using or not buying it any more. แสดงออกว่าคุณไม่สนับสนุนหรือไม่พอใจในบางสิ่งบางอย่าง โดยเฉพาะกับองค์กรหรือสินค้า โดยการไม่ใช้หรือซื้ออีกต่อไป

W

waiting in the wings

to be ready to be used or employed instead of someone or something else. เตรียมพร้อม

warts and all

If you show something warts and all, you show it exactly as it is without trying to hide any of its faults or weaknesses. แสดงเปิดเผยโดยไม่ปิดบังข้อเสีย

weather the storm

to survive a dangerous event or deal with a difficult situation. เผชิญภัยอันตราย, ฝ่าวิกฤติ

When Pigs Fly

Something that will never ever happen. ไม่มีทางเป็นไปได้

wolf in sheep’s clothing

someone who seems to be a good person but is really a bad person. หน้าเนื้อใจเสือ

Ex. The priest at our church seemed to be a very warm and caring man, but we later found out that he was a wolf in sheep’s clothing.

Y

year in, year out

every year for a long time. ทุกปีติดต่อกันมานาน

You are what you eat.

You can say “you are what you eat” when you want to point out the connection between food and health. กินอะไรก็ได้อย่างนั้น

Ex. Why do you eat so much bad stuff like pizza, hamburgers, fries and ice-cream? You are what you eat, you know.

you bet | you bet your boots | you bet your life

You can be absolutely certain of something!. แน่นอน จริงๆ, แน่ๆ

Ex. Bill: Will you be at the game Saturday? Tom: You bet your boots!

You can’t judge a book by its cover.

something that you say which means you cannot judge the quality or character of someone or something just by looking at them. อย่าตัดสินใครหรืออะไรโดยผิวเผิน

You can’t win them all.

something that you say which means it is not possible to succeed at everything you do. เหนือฟ้ายังมีฟ้า, จะให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ต้องการไม่ได้หรอก

young blood

young people in an organization who will provide new ideas and energy. คุณหนุ่มสาวในองค์กร ที่มีไฟแรง ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ

You’re telling me!

something that you say to emphasize that you agree with something someone has just complained about because you have experienced it yourself. เห็นด้วยกับสิ่งที่อีกฝ่ายพูดเป็นอย่างยิ่ง

youth is wasted on the young

young people have everything going for them physically; they’re in the best health they will ever be in; their minds are sharp and clear BUT they lack patience, understanding and wisdom which results in so much wasted effort. คนหนุ่มสาวที่มีซึ่งความพร้อมทุกอย่าง ทั้งร่างกาย สุขภาพ ความคิดที่แหลมคม แต่ขาดความอดทน ความเข้าใจ และปัญญาซึ่งส่งผลให้ในเกิดผลลัพธ์ที่มีผลเสียมากมาย

Z

a zero-sum game

a situation where two people compete and if one of them wins anything, exactly the same must be lost by the other. สถานการณ์ที่ต้องมีแพ้-ชนะ

Ex. The stock market has become a giant zero-sum game in which one investor gains what another investor loses.

ส่งความเห็น / คำถาม

3 Comments on "เรียนภาษาอังกฤษกับ สำนวน (Idiom)"

avatar
newest oldest most voted
tuxtix
Guest

ขอบคุณมากๆ เลยนะ ตามหาให้ลูกสาวอยู่พอดี
ที่นี่ไม่หวง ไม่กั๊กเลย

Chatcharin
Guest

ดีมากๆ เลยครับ
ผมชอบมากๆ